Sumy gwarancyjne idą w górę

9 listopada 2018

ciekawostki

Już pierwszy dzień 2019 roku przyniesie zmiany w polskim prawie. Ministerstwo Finansów przygotowało nowelizację ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, która ma na celu podniesienie sum gwarancyjnych w Odpowiedzialności Cywilnej, czyli OC. Zmiana ta jest podyktowana przepisami unijnymi, które nakazują by co pięć lat sumy gwarancyjne podlegały przeglądowi oraz podniesieniu uwzględniając wskaźnik cen konsumpcyjnych.

Suma gwarancyjna to kwota określająca górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. W związku z tym, że suma gwarancyjna określona jest w ustawie, granica odpowiedzialności ubezpieczycieli jest identyczna.  Do końca 2018 roku obowiązują jeszcze sumy gwarancyjne w wysokości:

  • 5 mln euro w przypadku szkód na osobie;
  • 1 mln euro w przypadku szkody na mieniu.

Od 1 stycznia 2019 zaczną obowiązywać nowe sumy w wysokości:

  • 5,21 mln euro w przypadku szkody na osobie,
  • 1,05 mln euro w przypadku szkody na mieniu.

Jak widać sumy gwarancyjne w przypadku szkód na osobie są zdecydowanie wyższe niż te w przypadku szkody na mieniu. Wynika to z faktu, iż wypłaty odszkodowań za szkody osobowe są dużo wyższe niż te za szkody na mieniu. Osoba poszkodowana może uzyskać zwrot kosztów poniesionych w związku z wypadkiem takich jak: rehabilitacja, opieka, adaptacja mieszkania adekwatnie do potrzeb,  a także zwrot środków utraconych wskutek niemożności wykonywania zawodu. Poszkodowany może również ubiegać się o rentę w przypadku konieczności systematycznego leczenia czy wymaganych środków medycznych. Oprócz tego może również dochodzić roszczeń z tytułu urazu psychicznego wywołanego wypadkiem.

Rosnące sumy gwarancyjne teoretycznie mogą nieco wpłynąć na wzrost składek za ubezpieczenia komunikacyjne, jednak czy tak faktycznie się stanie przekonamy się dopiero po nowym roku.


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.