Dofinansowanie do rozpoczęcia działalności – kto i ile może uzyskać w ramach wsparcia z urzędu pracy?

Dofinansowanie z urzędu pracy to jedna z najbardziej atrakcyjnych form wsparcia dla nowych działalności. Osoby chcące zarządzać własną firmą i uwolnić się od pracy etatowej mają szanse rozpocząć nowy etap w swoim życiu zawodowym z bezzwrotną dotacją w wysokości do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Kto ma szansę otrzymać dofinansowanie z urzędu pracy?

Podstawowym wymogiem uprawniającym do starania się o dofinansowanie nowej działalności jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej od przynajmniej 3 miesięcy – niektóre urzędy pracy stosują skrócony okres jednego miesiąca.

Warto wspomnieć, że osoby ubiegające się o dotacje nie mogą studiować dziennie, natomiast jest dopuszczana nauka na studiach zaocznych. Ponadto, przez okres 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie nie powinno się prowadzić działalności gospodarczej, jak również odmówić zatrudnienia, stażu lub kursów, na które zostaliśmy skierowani przez urząd pracy. Jednym z ważniejszych warunków jest także wymóg posiadania „czystego konta” od co najmniej dwóch lat – osoba nie może w tym okresie popełnić przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Dofinansowanie nowej działalności można otrzymać tylko raz, a więc osoby, które wcześniej otrzymały środki na ten cel nie powinny liczyć na akceptację wniosku. Warto również zauważyć, że nie można ubiegać się o dotacje w kilku urzędach jednocześnie.

Ile środków można otrzymać na rozpoczęcie działalności?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Wiele zależy od tego, w jakim powiecie składamy wniosek o dofinansowanie – budżety i środki przeznaczone na walkę z bezrobociem nie są w każdej jednostce takie same. Górna granica dofinansowania wynosi natomiast sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, a więc od stycznia 2019 roku można otrzymać maksymalnie około 29 tysięcy złotych. W przypadku nowej działalności gospodarczej każdy kapitał jest na wagę złota, a więc wspomniana kwota wydaje się atrakcyjną propozycją dla nowych przedsiębiorców.

Dokumenty niezbędne do otrzymania dofinansowania

Praktycznie każdy urząd pracy wymaga dołączenia do wniosku o dofinansowanie biznesplanu, czyli dokumentu opisującego charakter nowej działalności, wraz z przewidywaniami finansowymi. Biznesplan pozwala wnioskującemu na opisanie swojego pomysłu i przekonanie do niego urzędu pracy. Jeżeli posiadamy wykształcenie lub kwalifikacje w danym kierunku, warto dołączyć do wniosku m.in. certyfikaty, dyplomy lub zaświadczenia.

Na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie zwykle czeka się od miesiąca do kilku miesięcy, zależnie od danego urzędu pracy, ilości złożonych propozycji oraz innych czynników. Przede wszystkim, należy spełnić wymogi formalne, ponieważ pominięcie tego punktu poskutkuje dosyć szybkim odrzuceniem projektu we wstępnej fazie. Urzędy pracy zazwyczaj powołują komisję, która ocenia atrakcyjność biznesplanu na podstawie danych pochodzących z lokalnego rynku.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku oznacza dla przedsiębiorcy możliwość podpisania umowy z urzędem pracy i poręczycielami, którzy zabezpieczą kwotę dofinansowania w razie niespełnienia warunków przez wnioskującego. Następnie w ciągu kilku lub kilkunastu dni roboczych przedsiębiorca otrzymuje środki i może je przeznaczyć na zakup sprzętu lub usług potrzebnych do rozpoczęcia konkretnej działalności gospodarczej. Każdy zakup należy udokumentować i dotrzymać terminów opisanych w umowie.

Każdy urząd pracy zazwyczaj przedstawia konkretne warunki dofinansowania działalności gospodarczej, które mogą odbiegać od ustaleń w innych powiatach. Warto więc sięgnąć po oficjalne dokumenty i zapoznać się z nimi przed złożeniem wniosku.

Źródło:
https://infokonsument.pl/dotacje-urzedu-pracy-moze-otrzymac-start-dzialalnosci/


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.