iHestia Moja Firma – czyli kompleksowa ochrona na jednej polisie

iHestia Moja Firma – to kompleksowe zabezpieczenie majątku, zarówno prywatnego, jak również służącego do prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki temu daje możliwość ubezpieczenia na jednej polisie całości swoich dóbr, bez zbędnych formalności.

Produkt przeznaczony jest dla klientów, którzy:

 • prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą,
 • są właścicielami maksymalnie 15 pojazdów,
 • posiadają w ramach jednej lokalizacji majątek o wartości nie większej niż 4 000 000 zł.

Co można ubezpieczyć w pakiecie Moja Firma?

 • Budynki, lokale oraz architekturę posesji np. ogrodzenia i ich elementy, wiaty ,altany;
 • Wyposażenia budynku lub lokalu (meble, maszyny, sprzęt RTV i AGD);
 • Rzeczy osobiste takie jak: odzież, biżuterię, zegarki, sprzęt sportowy, przenośny sprzęt komputerowy, przedmioty należące do pracowników;
 • Antyki, dzieła sztuki i kolekcje, w tym: obrazy, kolekcję znaczków pocztowych czy monet;
 • Środki obrotowe np. półprodukty, surowce, towary nabyte w celu sprzedaży;
 • Mienie osób trzecich w celu wykonania usługi (np. przekazane do naprawy);
 • Odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim, także za szkody spowodowane w związku z wykonywaną działalnością;
 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW);
 • Ubezpieczenie pojazdów firmowych (OC, AC, NNW, Assistance).

Jakie ryzyka znajdują się na polisie iHestia Moja Firma?

 • ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych (na jednej polisie majątek znajdujący się w kilku lokalizacjach) – obejmuje m.in. uszkodzenie mienia na skutek pożaru lub innego zdarzenia losowego (np. zalania lub uderzenia pioruna), a także przepięcia bez względu na przyczynę (np. zwarcie w instalacji, nagły skok w sieci powodujący uszkodzenie sprzętu RTV i AGD);
 • kradzież – obejmuje zniszczenie, również przy próbie włamania, zewnętrznych części składowych budynku lub lokalu, kradzież zewnętrznych części składowych budynku lub lokalu (rynien, kamer, baterii słonecznych, klimatyzatorów) oraz wandalizm, w tym także graffiti;
 • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym i zawodowym – OC zawodu (np. lekarza czy architekta), OC działalności gospodarczej oraz OC w życiu prywatnym;
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków czyli NNW – obejmuje m.in. śmierć, uszczerbek na zdrowiu (złamanie ręki, skręcenie stawu, utratę wzroku), ale również pokrycie kosztów zakupu niezbędnych lekarstw, środków opatrunkowych i przedmiotów ortopedycznych.

Jeśli chcesz poznać dodatkowe możliwości ochrony w pakiecie Moja Firma zapraszamy do placówek DOMU UBEZPIECZENIOWEGO SPECTRUM.

Źródło:


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.Czat z Doradcą Spectrum

Witaj w Spectrum!

Aby rozpocząć rozmowę z Doradcą,

prosimy o podanie danych kontaktowych.