Paszport do światowej medycyny – ubezpieczenie eksperckiej opinii medycznej MEDIPASS

2 listopada 2020

ciekawostki, Wiener

MEDIPASS to ubezpieczenie, które zapewnia osobom ubezpieczonym, w czasie trwania rocznej polisy, dostęp do dwóch opinii ekspertów w swojej dziedzinie. Raport medyczny (przetłumaczony na język polski), tworzony jest w ciągu 14 dni od daty dostarczenia przetłumaczonych dokumentów. Sporządzają go specjaliści w leczeniu danego schorzenia, z wiodących placówek medycznych na całym świecie. Opinia pozwala zweryfikować lub potwierdzić diagnozę postawioną przez polskiego lekarza oraz wskazać skuteczniejsze metody leczenia, również te niedostępne w naszym kraju.

Umowa może być zawarta w wariancie indywidualnym lub rodzinnym (maksymalnie 6 osób). W wariancie rodzinnym mogą być ubezpieczeni małżonkowie lub partnerzy oraz ich dzieci, również przysposobione. Roczna polisa rodzinna to koszt 249 zł, a opcja indywidualna 99 zł.

Ekspercka Opinia Medyczna MEDIPASS obejmuje następujące specjalności i schorzenia:

 • onkologia – wszystkie rodzaje nowotworów;
 • kardiologia i kardiochirurgia: choroba niedokrwienna, serca, zawał serca, zaburzenia rytmu serca (arytmia), niewydolność serca, choroby zastawek serca, wrodzone wady serca, kardiomiopatia, choroby osierdzia, choroby aorty, choroby naczyniowe;
 • neurochirurgia: guzy mózgu, choroby neuronaczyniowe, zaburzenia neuroendokrynne, choroby podstawy czaszki, choroby ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, choroby kręgosłupa i mózgu wynikające z urazu;
 • ortopedia: choroba zwyrodnieniowa stawów, reumatoidalne zapalenie stawów, zapalenie kaletki maziowej, bóle i urazy łokcia, fibromialgia, bóle i urazy stopy, złamania, bóle i urazy biodra, bóle i urazy kolana, bóle i urazy dłoni, przewlekłe bóle kręgosłupa, kifoza i skolioza, bóle i urazy szyi, osteoporoza, Choroba Pageta kości, bóle i urazy barku.

W jakich sytuacjach można skorzystać z MEDIPASS?

 • jest już postawiona diagnoza i istnieje potrzeba jej potwierdzenia,
 • nie ma jednoznacznej diagnozy,
 • jest już przyjęty plan leczenia i należy go potwierdzić,
 • nie ma jeszcze planu leczenia i ubezpieczony chce go uzyskać,
 • zawodzą dotychczasowe metody leczenia,
 • w celu poznania jakie metody leczenia, niedostępne w Polsce, są możliwe za granicą.

Co wchodzi w skład Eksperckiej Opinii Medycznej?

 • analiza i ocena stanu zdrowia na podstawie wyników badań,
 • weryfikacja diagnozy postawionej przez lekarza/y w Polsce (jeśli była postawiona),
 • weryfikacja planu leczenia (jeśli był zalecony),
 • propozycja optymalnego planu leczenia na bazie najnowszych osiągnięć współczesnej medycyny i światowych standardów leczenia,
 • informacje o lekarzu sporządzającym ekspercką opinię medyczną MEDIPASS, w szczególności o jego kwalifikacjach i doświadczeniu,
 • wykaz placówek medycznych, w których możliwa jest realizacja zaproponowanego w eksperckiej opinii medycznej MEDIPASS planu leczenia.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznie, mailowo lub osobiście z placówkami DOMU UBEZPIECZENIOWEGO SPECTRUM na terenie całego kraju.

Źródło:


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.