Ubezpieczenie od utraty dochodu – dlaczego warto się ubezpieczyć?

Obecna sytuacja na świecie, spowodowana pandemią koronawirusa, przyczyniła się do tego, iż wśród wielu osób wzrosło zainteresowanie nie tylko ochroną zdrowia i życia. Coraz częściej poszukiwane są produkty, które uzupełniałyby ubezpieczenie na życie o dodatkowe elementy, takie jak np. ubezpieczenie dochodu.

Ubezpieczenie od utraty dochodu, zapewnia wypłatę odszkodowania w razie trwałej lub czasowej niemożliwości wykonywania pracy w wyniku wypadku lub choroby.

Jest to ubezpieczenie stworzone z myślą o osobach, które:

 • Wykonują wolne zawody;
 • Prowadzą własna działalność lub są zatrudnione na kontrakt;
 • Fachowców o wąskiej specjalizacji;
 • Dla personelu medycznego, w tym szczególnie dla lekarzy;
 • Osób szczególnie narażonych na kontakt z koronawirusem lub innymi chorobami zakaźnymi;
 • Osób , których praca nie może być wykonywana zdalnie.

Atutem ubezpieczenia utraty dochodu jest:

 • Komfort finansowy w przypadku czasowego lub trwałego braku możliwości wykonywania dotychczasowej działalności zawodowej;
 • Wypłata comiesięcznego świadczenia, nawet przez okres 36 miesięcy;
 • Ochrona przez 24 godziny, na całym świecie;
 • Możliwość objęcia ochroną kosztów codziennych zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem swojej działalności;
 • Ochrona ubezpieczeniowa działa już po zapłacie pierwszej składki, bez okresu karencji,
 • Możliwość zachowania płynności przy spłacie kredytu;
 • Wysokie sumy ubezpieczenia, nawet do 5 000 000 PLN.

Po więcej szczegółów zapraszamy do placówek DOMU UBEZPIECZENIOWEGO SPECTRUM znajdujących się na terenie całego kraju.


Źródło:

 • https://www.leadenhall.pl/posrednicy/ubezpieczenia.html#utrata-dochodu-nnw


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.