Dlaczego warto posiadać ubezpieczenie OC w działalności przedsiębiorcy?

Z punktu widzenia odpowiedzialności ubezpieczeniowej, prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ryzykiem nieumyślnego wyrządzenia szkody osobie trzeciej. Jednak przedsiębiorca może zabezpieczyć się w tym zakresie wykupując polisę ubezpieczeniową.

Ubezpieczenie OC dla firm to produkt dedykowany przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą. Chroni ono majątek ubezpieczonego przed następstwami nieodpowiednich decyzji oraz szkód wyrządzonych osobom trzecim:

Ubezpieczenie OC obejmuje:

  • Szkody będące następstwem czynu niedozwolonego (OC deliktowa), czyli szkody powstałe przez nieuwagę, gdzie uszczerbku doznaje klient, osoba trzecia lub też mienie do nich należące,
  • Szkody będące następstwem niedokładnego wykonania zobowiązania na rzecz klienta (OC kontraktowa) czyli sytuacje, w których klient posiada jakiekolwiek zastrzeżenia z tytułu wykonanej dla niego usługi lub też zakupionego przez niego produktu.

Ubezpieczenie OC dla firm, jest produktem o szerokim spectrum zastosowania, które posiada wiele możliwości dopasowania go do konkretnej działalności. Zakres ubezpieczenia może zostać poszerzony o dodatkowe klauzule, dzięki którym Towarzystwo Ubezpieczeniowe bierze odpowiedzialność za inne ryzyka takie jak m.in.:

  • Szkody powstałe poza terytorium Polski;
  • Szkody wyrządzone przez ubezpieczonego, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu w nieruchomościach użytkowanych;
  • Szkody w rzeczach ruchomych stanowiących przedmiot obróbki, naprawy, czyszczenia czy serwisu;
  • Szkody w rzeczach ruchomych znajdujących się w pieczy lub pod nadzorem ubezpieczonego;
  • Czyste straty finansowe, poniesione przez osoby trzecie z powodu wadliwości produktów dostarczonych przez ubezpieczonego.

Ubezpieczenie OC firmy zabezpiecza majątek przedsiębiorstwa przed negatywnymi zdarzeniami, ale nie tylko. W wielu sytuacjach takich jak np. publiczne przetargi, posiadanie firmowego OC jest wymagane, żeby zostać dopuszczonym do złożenia oferty.

Po więcej szczegółów zapraszamy do placówek DOMU UBEZPIECZENIOWEGO SPECTRUM znajdujących się na terenie całego kraju.

Źródło:


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.Czat z Doradcą Spectrum

Witaj w Spectrum!

Aby rozpocząć rozmowę z Doradcą,

prosimy o podanie danych kontaktowych.