Compensa Między Nami Gold, czyli świetne rozwiązanie dla seniora

20 listopada 2020

Compensa, ubezpieczenie na życie

Między Nami Gold – to ubezpieczenia na życie dla osób między 56 a 72 rokiem życia. Produkt dostępny jest w trzech wariantach, ze składką już od 65 zł miesięcznie. Zawierając taką polisę nie tylko zabezpieczamy siebie i swoich bliskich, ale również otrzymujemy dodatkowe zniżki na pozostałe ubezpieczenia Compensa np. auto czy mieszkanie.

WARIANTY UBEZPIECZENIA

Poza podstawowym zakresem ubezpieczenia wymienionym powyżej, Między Nami Gold oferuje :

  • Assistance Medyczny – dla Ubezpieczonego i małżonka/partnera (z powodu pogorszenia się stanu zdrowia) – zakres poniżej;

  • Ekspercką Opinie Medyczną – organizacja i pokrycie kosztów uzyskania opinii z zakresu: onkologii, kardiologii i kardiochirurgii, neurochirurgii i ortopedii;
  • Asystę Prawną – pomoc administracyjno-prawna w procedurze uzyskania zgody NFZ, na pokrycie przez NFZ kosztów lekarstw lub kosztów leczenia planowanego poza granicami kraju/zwrot kosztów leczenia za granicą;
  • Assistance Domowy – organizacja i pokrycie kosztów usług assistance lub ich zwrot (dojazd oraz robocizna: hydraulika, elektryka, dekarza, ślusarza, szklarza, stolarza w zakresie niezbędnym do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania uszkodzonego mienia; dojazd oraz robocizna ślusarza w przypadku zatrzaśnięcia drzwi lub utraty kluczy; dozór, przewóz i przechowywanie mienia w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego).

Po więcej szczegółów zapraszamy do placówek DOMU UBEZPIECZENIOWEGO SPECTRUM znajdujących się na terenie całego kraju.

Źródło:

 


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.