Jak sprawdzić zdolność kredytową?

21 sierpnia 2023

ciekawostki

Przygotowując się do zakupu na kredyt, warto wiedzieć, w jaki sposób banki przeprowadzają scoring, czyli ocenę wiarygodności potencjalnego kredytobiorcy. Wyjaśniamy, jak sprawdzić zdolność kredytową i jakie czynniki wpływają na wynik scoringu.

 

Spis treści

 

Czym jest zdolność kredytowa i jak się ją ocenia?

Posiadanie zdolności kredytowej jest niezbędne, aby bank mógł udzielić nam wieloletniej pożyczki na zakup np. nieruchomości czy pojazdu. Im wyższa jest kwota kredytu, tym większą zdolność kredytową powinien posiadać kredytobiorca. Dla banku jest to gwarancja, że klient będzie w stanie wywiązać się ze spłaty kredytu.

 

Zdolność kredytowa to inaczej zdolność do spłacenia całej kwoty kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Jest ona szacowana na podstawie licznych kryteriów związanych z sytuacją życiową i finansową. Zanim bank udzieli kredytu, przeprowadza staranny scoring według wybranej przez siebie metody. Aspekty, które mogą zostać wzięte pod uwagę, to m. in.:

 • wysokość i stabilność dochodów (w tym np. zawód, czas pracy na obecnym i poprzednim stanowisku),
 • miesięczne koszty utrzymania (w tym ilość osób na utrzymaniu),
 • historia kredytowa i obecne zadłużenia,
 • cechy osobowe (np. wiek, stan cywilny i wykształcenie).

 

Oprócz tego istotną rolę w scoringu odgrywa ryzyko kredytowe – rośnie ono wraz z kwotą i okresem spłacania kredytu, a maleje przy większym udziale własnym.

 

Jak sprawdzić zdolność kredytową?

O tym, czy dostaniemy kredyt w danym banku, może zdecydować wyłącznie wynik przeprowadzonego przez niego scoringu. Warto jednak wcześniej zorientować się, jak wygląda sytuacja, aby lepiej rozplanować kwestie związane z zakupem nieruchomości czy pojazdu oraz wysokością i okresem spłaty kredytu. Jak sprawdzić zdolność kredytową jeszcze przed formalnym scoringiem w banku? Jest kilka metod, które mogą nam pozwolić na uzyskanie wstępnej oceny:

 • internetowy kalkulator zdolności kredytowej – warto skorzystać z takiego narzędzia na stronach kilku banków, aby porównać wyniki,
 • raport BIK – raport Biura Informacji Kredytowej jest płatny, ale w wyczerpujący sposób bada sytuację potencjalnego kredytobiorcy i umożliwia skorzystanie z dodatkowego narzędzia, jakim jest Analizator Kredytowy BIK,
 • pomoc doradcy kredytowego – oprócz analizy zdolności kredytowej ekspert może również porównać dla nas spersonalizowane oferty oraz udzielić odpowiedzi na nurtujące nas pytania.

 

Jak zwiększyć zdolność kredytową?

Jeżeli bank odmówi nam przyznania kredytu, powinien poinformować nas o przyczynach odrzucenia naszego wniosku – zatem widząc negatywną odpowiedź, warto wczytać się w jej uzasadnienie, aby dowiedzieć się, co dokładnie zaniża naszą zdolność kredytową. Dzięki temu w przyszłości możemy być w stanie poprawić wynik scoringu. Co jeszcze może pozytywnie wpłynąć na ocenę zdolności kredytowej przez bank? To m. in.:

 • wydłużenie okresu spłacania kredytu (oznacza to mniejsze raty),
 • zwiększenie udziału własnego,
 • spłacenie aktualnych zobowiązań finansowych,
 • zrezygnowanie z kart kredytowych,
 • zbadanie możliwości związanych ze wspólnością lub rozdzielnością majątkową w swoim związku małżeńskim,
 • poprawienie sytuacji zawodowej (np. zmiana pracy albo formy zatrudnienia na stabilniejszą).

 

Ubezpieczenie pod kredyt – o tym warto pamiętać

Kredyt to zobowiązanie zaciągane na wiele lat – i nie sposób przewidzieć, w jaki sposób zmienią się okoliczności podczas okresu spłacania. Choć naturalnie zakładamy, że z czasem nasza sytuacja będzie coraz stabilniejsza, a dochody będą rosnąć z doświadczeniem, to niespodziewane zdarzenia mogą przekreślić nasze plany i uniemożliwić dalszą spłatę zobowiązania. Bez odpowiedniego zabezpieczenia w takiej sytuacji możemy nawet stracić przedmiot, którego zakup umożliwił nam kredyt.

 

Ubezpieczenie na życie pod kredyt to rozwiązanie, które gwarantuje bankowi ciągłość spłaty kredytu w sytuacjach takich, jak śmierć kredytobiorcy albo tymczasowa lub trwała niezdolność do pracy kredytobiorcy (np. na skutek choroby bądź nieszczęśliwego wypadku). Oprócz tego ubezpieczenie może być rozszerzone w taki sposób, aby zapewnić wsparcie również samemu kredytobiorcy, np. poprzez pokrycie kosztów leczenia, świadczenia zdrowotne, assistance medyczny etc. Więcej na temat korzystnego ubezpieczenia pod kredyt możesz przeczytać w tym artykule.

 

Chcesz porównać oferty i znaleźć ubezpieczenie pod kredyt dopasowane do swoich oczekiwań? Porozmawiaj z ekspertem, który reprezentuje ponad 30 towarzystw. Odwiedź biuro lub zadzwoń – Doradcę Klienta znajdziesz na mapie placówek lub za pomocą aplikacji ubezpieczeniowej SPECTRUM mobile.

 


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.