Jak zacząć oszczędzać na emeryturę? Zasady działania Pracowniczych Planów Kapitałowych

Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny, prywatny i dobrowolny system oszczędzania na emeryturę, współtworzony poprzez pracowników, pracodawców i państwo. System automatycznie obejmie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w wieku 18 do 55 lat, natomiast do programu będą mogli przystąpić również pracownicy do 70 tego roku życia po złożeniu odpowiedniego wniosku. Podstawowym zadaniem PPK jest doinwestowanie przyszłych emerytur.

Każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników na umowę o pracę będzie zobowiązany do wyboru określonej instytucji finansowej (Pracownicze Towarzystwo Emerytalne, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, Zakład Ubezpieczeń, Powszechne Towarzystwo Emerytalne) z którą zawrze umowę o prowadzenie PPK dla swoich pracowników. W ramach programu zarówno pracownik, jak i pracodawca będą mieć obowiązek dokonywania z własnych środków wpłat podstawowych oraz możliwość dokonywania wpłat dodatkowych w określonych wysokościach. Pracownik będzie mógł jednak zawsze zrezygnować z uczestnictwa w PPK.

PPK zostaną sukcesywnie wprowadzone w życie:

   • z dniem 1 lipca 2019 roku dla największych przedsiębiorców zatrudniających powyżej 250 pracowników;
   • z dniem 1 stycznia 2020 roku przedsiębiorcy zatrudniający od 50 do 249 pracowników;
    • z dniem 1 lipca 2020 roku przedsiębiorcy zatrudniający od 20 do 49 pracowników;
   • z dniem 1 stycznia 2021 roku przedsiębiorcy zatrudniający poniżej 20 pracowników.

Składowe miesięcznej opłaty odprowadzanej na PPK to:

   • składka odprowadzana przez pracownika w wysokości od 2 – 4% pensji brutto, pobierana z jego pensji;
    • składka pracodawcy od 1,5 – 4% pensji brutto pracownika;
   • dopłata ze Skarbu Państwa w wysokości 240zł miesięcznie.

Maksymalna wpłata na PPK przez jednego pracownika wyniesie maksymalnie 8%. Poza tym jednorazowo państwo dopłaci z budżetu  tzw. „opłatę powitalną” w wysokości 200 zł.

Wypłata składek zgromadzonych na PPK następuje po ukończeniu 60 roku życia. 25% składek zostaje wypłacone jednorazowo, chyba że uczestnik zadecyduje o rozłożeniu środków na raty. 75% wpłaconych składek zostaje rozdzielone przez PPK na co najmniej 120 miesięcznych rat. W przypadku kiedy uczestnik złoży wniosek o indywidualne rozdzielenie rat będzie zobowiązany do zapłacenia należnego podatku od zysku kapitałowego w wysokości 19%.

W dowolnym momencie uczestnik PPK może złożyć wniosek o wycofanie środków z PPK. Wiąże się to jednak z utratą dopłat ze Skarbu Państwa, a także z tym, że 30% wpłat dokonanych przez pracodawcę zostanie przekazane na konto uczestnika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Prawo do wcześniejszej wypłaty z PPK będzie przysługiwać:

    • w przypadku ciężkiej choroby uczestnika, małżonka lub dziecka – wypłata bezzwrotna w wysokości 25% zgromadzonych środków,
   • aby pokryć finansowanie wkładu własnego do kredytu na zakup domu lub mieszkania – wypłata z obowiązkiem zwrotu w ciągu maksymalnie 15 lat.

Co najważniejsze oszczędności zebrane na Pracowniczym Funduszu Kapitałowym będą stanowić własność uczestników systemu oraz będą podlegać dziedziczeniu. Najbardziej na PPK mogą skorzystać Ci, którzy będą odkładać jak najdłużej. Odłożony zostanie kapitał własny, połowę dołoży pracodawca, a wszystko przez długi czas trwania inwestycji.


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.