Jesteś agentem ubezpieczeniowym? Oferta współpracy ze SPECTRUM dedykowana jest również dla Ciebie.

współpraca

28 grudnia 2018

biznes, SADUS

Praca jako agent ubezpieczeniowy w Spectrum

Praca w branży ubezpieczeniowej to systematyczna nauka, zdobywanie nowych doświadczeń, dostosowywania swojego sposobu pracy do zmieniających się uregulowań prawnych i oczekiwań rynku. Ty, jako agent, zapewne to wiesz. Dlatego karierę w branży warto prowadzić z pomocą profesjonalnej multiagencji jaką jest DOM UBEZPIECZENIOWY SPECTRUM. Podjęcie takiej współpracy daje wsparcie na wielu płaszczyznach przez cały okres jej trwania.

Zaletą takiego współdziałania jest m.in. pomoc w dostosowaniu się do zmian w regulacjach prawnych. W maju weszło w życie RODO, czyli rozporządzenie unijne, zawierające przepisy o ochronie danych osobowych osób fizycznych w związku z ich przetwarzaniem, a w październiku ustawa o dystrybucji ubezpieczeń – jeden z ważniejszych aktów prawnych, który wprowadził wiele zmian na rynek pośrednictwa ubezpieczeniowego. Każde z nich niesie ze sobą potrzebę wprowadzenia skomplikowanych procedur i kosztownych zabezpieczeń. Wskazane przez ustawodawcę wymogi zostały wnikliwie przeanalizowane przez zespół specjalistów ze SPECTRUM, a wynikające z nich zalecenia praktyczne wdrożone w strukturach sprzedażowych multiagencji.

SPECTRUM zapewnia swoim franczyzobiorcom oraz agentom wsparcie w zakresie obowiązków związanych z ochroną danych osobowych i zabezpieczaniem informacji, które nakłada rozporządzenie RODO. Specjaliści z Działu IT SPECTRUM pomagają również wprowadzać niezbędne procedury i zabezpieczenia, dzięki czemu praca agenta ubezpieczeniowego skupia się wyłącznie na działaniach sprzedażowych.

DOM UBEZPIECZENIOWY SPECTRUM wspiera także swoją sieć sprzedaży w realizacji obowiązków wynikających z ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Należy pamiętać, że jednym z podstawowych celów ustawy jest zwiększenie poziomu ochrony klientów zawierających umowę ubezpieczenia, który realizowany jest m.in. poprzez zapewnienie odpowiedniej informacji o produkcie oraz dystrybutorze ubezpieczeń, uzyskanych upoważnieniach i pełnomocnictwach udzielonych przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Obowiązek realizacji powyższych celów spoczywa głównie na barkach agenta. Kolejny wymóg to przeprowadzenie analizy potrzeb klienta (APK) – to nowy obowiązek do zrealizowania przed zawarciem umowy ubezpieczeniowej. Współpracując ze SPECTRUM agent uzyskuje dostęp do Multifunkcyjnego Systemu Transakcyjnego SADUS 3.0, który ułatwia realizację APK oraz umożliwia jego archiwizację. Dostęp do tego dokumentu może mieć bardzo duże znaczenie w przypadku wystąpienia skarg lub reklamacji, których obsługa również spoczywa na barkach agenta. Nowa ustawa, oprócz czynności typowo proceduralnych, wprowadza elementy związane z obowiązkowym podnoszeniem kwalifikacji osób wykonujących czynności dystrybucyjne. My jednak regularne podnoszenie kwalifikacji postrzegamy jako atut i dlatego dla agentów SPECTRUM przygotowaliśmy profesjonalne szkolenia stacjonarne jak i online. Zakres tematyczny szkoleń, poza szkoleniami produktowymi, obejmuje m.in. przepisy regulujące dystrybucję ubezpieczeń, a także te z zakresu ochrony danych osobowych, czy obsługi skarg i reklamacji, czyli wszystko co na co dzień jest niezbędne w pracy profesjonalnego agenta ubezpieczeniowego.

Jeśli zmiany prawne w branży, zwłaszcza tak fundamentalne jak RODO i IDD, wzbudzają naturalny niepokój w Twojej codziennej pracy, jeśli nie jesteś pewien czy słusznie zinterpretowałeś przepisy  i wytyczne, a co za tym idzie czy dostosowałeś się do nich wystarczająco skutecznie, zgłoś się do nas i poznaj nasz system prowadzenia  multiagencji. W pracy kluczowe jest zachowanie spokoju i podjęcie racjonalnych kroków w kierunku pozyskiwania i obsługi klienta. Na tych zadaniach będziesz mógł się skupić, a aspekt dostosowań do nowych oczekiwań spocznie na barkach profesjonalnej multiagencji. Zdobywaliśmy swoje doświadczenie na przestrzenni lat i chętnie się nim podzielimy. Najważniejsza jest decyzja.


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.