Leadenhall LifeUp – wyższy poziom ubezpieczenia

Leadenhall LifeUp to nowość na rynku ubezpieczeń. Innowacyjna konstrukcja polisy jest bardzo prosta i przejrzysta. Świadczenie w przypadku zgonu wypłacane jest niezależenie od przyczyny. Minimum wyłączeń, brak ankiety na temat stanu zdrowia ubezpieczonego oraz brak konieczności wykonywania badań lekarskich powoduje, że jest to polisa dla każdego, kto chce zabezpieczyć swoich bliskich na wypadek własnej śmierci. Świadczenie z tytułu zgonu w wyniku wypadku to zawsze 100% sumy ubezpieczenia. Gdy przyczyna jest inna, wypłata wyniesie 25% w 2 roku, 50% w 3 roku, 75% w 4 roku i 100 % w 5 roku trwania polisy – ochrona rośnie w czasie z Leadenhall LifeUp!

Polisa jest zawierana na minimum 5 lat, a jej maksymalny czas ochrony może trwać nawet do 70. roku życia ubezpieczonego. Przez cały okres ubezpieczenia składka nie zmieni się. Wysokość sumy ubezpieczenia jest za to zależna od wieku. Osoby od 18. do 45. roku życia mogą zabezpieczyć swoich bliskich nawet na 500 000 zł. Osobom w wieku 46-55 lat przysługuje maksymalna suma ubezpieczenia 300 000 zł, a od 56 do 64 roku życia – połowa tej kwoty, czyli 150 000 zł. Polisę można zawrzeć zdalnie lub w dowolnym biurze SPECTRUM. Sprawdź mapę placówek lub pobierz aplikację ubezpieczeniową SPECTRUM mobile, aby znaleźć Doradcę Klienta w swojej okolicy.

Źródła:


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.