Na hulajnodze koniecznie z ubezpieczeniem!

Hulajnogi, rowery i deskorolki elektryczne to dziś powszechny element krajobrazu polskich miast. Korzystaniu z urządzeń określanych jako UTO (urządzenia transportu osobistego) sprzyjają zwiększająca się liczba mieszkańców metropolii, tzw. ekonomia współdzielenia, czy rosnąca świadomość ekologiczna. Choć są popularne, wygodne i przyjazne dla środowiska, jazda na nich może skończyć się kolizją lub wypadkiem. Na tę okoliczność Gothaer TU S.A. proponuje ubezpieczenie NNW „Na wszelki wypadek” wraz z ubezpieczeniem OC w życiu prywatnym.

Według autorów opublikowanego przez Polską Izbę Ubezpieczeń (PIU) raportu pt. „Nowa miejska mobilność. Co oznacza dla ubezpieczeń?”[1] korzystaniu z UTO, czyli m.in. elektrycznych rowerów, hulajnóg, czy deskorolek, sprzyja wiele czynników. Zdaniem ekspertów PIU, na popularność urządzeń transportu osobistego wpływ mają postępująca urbanizacja (szacuje się że w ciągu najbliższych 30 lat liczba mieszkańców miast zwiększy się z 4,2 do 6,7 mld osób), odmienny od dotychczasowego sposób korzystania z komunikacji miejskiej (4 na 10 mieszkańców dużych miast w trakcie podróży korzysta z różnych środków transportu), czy tzw. ekonomia współdzielenia, polegająca na tym, że konsumenci nie muszą posiadać produktów, ale je współużytkują. Nie bez znaczenia są oczywiście także rosnąca świadomość ekologiczna obywateli, czy rozwój technologii – nie tylko rozszerza się oferta pojazdów elektrycznych, ale także ich możliwości, np. zwiększa się zasięg tych urządzeń.
[1] https://piu.org.pl/wp-content/uploads/2019/05/PIU-nowa-miejska-mobilnosc.pdf

Wygodne, ale ryzykowne

Niestety, miejska mobilność ma też drugie, mniej pozytywne oblicze. Infrastruktura nie jest jeszcze dostosowana do potrzeb nowych użytkowników, a w zakresie uregulowań prawnych brakuje m.in. kontroli technicznej urządzeń. Tymczasem korzystanie z UTO, jak każdy inny rodzaj aktywności, wiąże się z ryzykiem wypadku. Urządzenia, które jeżdżą stosunkowo szybko (do 25 km/h) i mają zdolność dynamicznego przyśpieszenia, może wypożyczyć każdy, nawet niezaznajomiony ze sprzętem. Nierzadko zdarza się, że z elektrycznego roweru, czy hulajnogi korzysta więcej niż jedna osoba lub – co gorsza – użytkownik jest pod wpływem alkoholu lub podczas jazdy obsługuje smartfona. Do tego dochodzi fakt, że do obecności UTO nie zawsze są przyzwyczajeni piesi. W konsekwencji na milion przejazdów dochodzi do około 50 poważnych wypadków (zarówno użytkowników, jak i pieszych) zakończonych urazami ciała i wymagających hospitalizacji. Dlatego, decydując się na korzystanie z tego typu urządzeń warto zadbać o odpowiednie ubezpieczenie.

Na hulajnodze koniecznie z ubezpieczeniem!

Wśród produktów ubezpieczeniowych najlepszymi rozwiązaniami dla użytkowników UTO są polisy NNW i OC. Ochronę w tym zakresie gwarantuje np. polisa „Na wszelki wypadek” proponowana przez Gothaer. W przypadku tego ubezpieczenia ochroną objęte jest życie lub zdrowie człowieka – w konsekwencji nieszczęśliwego wypadku osoba ubezpieczona otrzymuje świadczenie adekwatne do doznanego uszczerbku.

Co ważne zakup polisy „Na wszelki wypadek” nie wiąże się z koniecznością wypełnienia ankiety medycznej. Gwarantuje za to całodobową ochronę ubezpieczeniową na całym świecie i obejmuje szereg świadczeń w tym wypłatę zadośćuczynienia za ból doznany wskutek wypadku przy konieczności 24-godzinnej hospitalizacji” – dodaje Anna Materny, dyrektor Biura Ubezpieczeń Detalicznych w Gothaer TU S.A.

Produkt pozwala na ubezpieczenie na jednej polisie całej rodziny, niezależnie od wieku i stanu zdrowia (istnieje także możliwość indywidualnego doboru zakresu i sumy ubezpieczenia dla każdej osoby objętej umową ubezpieczenia). Co oznacza, że każdy domownik może korzystać z dobrodziejstw szybkich i wygodnych urządzeń transportu osobistego. Kupując polisę „Na wszelki wypadek”, możemy ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków rozszerzyć o klauzulę ubezpieczenia odpowiedzialności w życiu prywatnym. Produkt ten gwarantuje ochronę, gdy ubezpieczony zostaje zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody (np. w sytuacji, kiedy spowoduje wypadek, w którym ucierpi inna osoba lub czyjeś mienie).

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym może być również elementem ubezpieczenia mieszkania lub domu. Taki zakres jest między innymi elementem polisy Gothaer „Cztery kąty”, zapewniającej całoroczną ochronę domu jednorodzinnego lub mieszkania„- wskazuje Anna Materny z Gothaer. –

Nasza polisa mieszkaniowa obejmuje również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym wszystkich domowników.”


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.