Nowe składki ZUS 2020. Czekają nas zmiany

Nowy 2020 rok przynosi nam zmiany w wysokości minimalnego wynagrodzenia dla pracowników, prognozowany jest wzrost przeciętnego wynagrodzenie, a to powoduje skutkuje kolejnymi zmianami w sferze finansowej. Jakie będą stawki ZUS w tym roku? W 2020 roku właściciele firm wpłacą do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek ubezpieczeniowych prawie 1500 zł składki miesięcznie. To niemal 10 procent więcej niż w roku ubiegłym. Kto może liczyć na zwolnienie z opłat? Kiedy dokładnie należy dokonywać wpłat na konto ZUS? Ile wynosić będzie w 2020 roku składka emerytalna, rentowa i chorobowa w ZUS-ie? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie Państwo w naszym materiale.

Ile zapłacą przedsiębiorcy w 2020 roku?

Opłacanie co miesiąc składek ZUS jest obowiązkowe. Pieniądze te stanowią podstawowe źródło przychodu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z którego finansowane są wypłaty świadczeń. Podstawą prawną, regulującą sposób wypłacania i wielkość świadczeń, jest ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 roku.

Rząd przyjął założenia do projektu budżetu na rok 2020. Z dokumentu opublikowanego przez ministerstwo finansów wynika m.in. na jakim poziomie będzie wynagrodzenie miesięczne w tym roku. Właśnie ten poziom decyduje o tym, jak wysokie będą składki ZUS płacone przez przedsiębiorców w 2020 r.

Jakie zmiany?

Prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne na 2020 r. przyjęto na poziomie 5227 zł. W 2019 roku wynosiło ono 4765 zł. Podstawę wymiaru składek ZUS stanowić będzie 60% tej kwoty, czyli 3136,20 zł. To oznacza dla przedsiębiorców wzrost składek ZUS na 2020 rok.

Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców na rok 2020:

 • Składka emerytalna – 612,19 zł (wzrost o 54,11 zł w porównaniu z rokiem 2019 r.),
 • Składka rentowa – 250,90 zł (wzrost o 22,18 zł),
 • Składka chorobowa – 76,84 zł (wzrost o 6,79 zł),
 • Składka wypadkowa – 52,37 zł (wzrost o 4,62 zł),
 • Składka na Fundusz Pracy – 76,84 zł (wzrost o 6,79 zł).

Łącznie więc pełne składki ZUS na rok 2020 (bez składki zdrowotnej) wyniosą 1069,14 zł wobec 974,65 zł w roku 2019. Oznacza to wzrost o 94,49 zł, czyli o 9,7% w stosunku do roku ubiegłego.

W dalszym ciągu nie jest znana wysokość nowej składki zdrowotnej. Liczona jest ona bowiem oddzielnie. Jej wartość zależy od wskaźnika, którego wartość nie została jeszcze opublikowana.

Nie wszyscy muszą płacić pełnych składek ZUS. Kto może liczyć na ulgę:

 • przedsiębiorstwa zarabiające mniej niż 63 tys. zł (korzystające z programu „mały ZUS”),
 • nowi przedsiębiorcy, którzy opłacają tzw. preferencyjny ZUS (ich składki ZUS wynoszą 555,89 zł z dobrowolną składką chorobową lub 539,35 zł bez niej).

Zwykłe składki ubezpieczeniowe będą płacili ci przedsiębiorcy, którzy nie mogą skorzystać z:

 • półrocznej ulgi na start w ZUS,
 • dwuletniej ulgi ZUS dla nowych firm,
 • ryczałtowego ZUS, uzależnionego od przychodu.

Chodzi o osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność, tj.:

 • osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,
 • twórcy i artyści,
 • osoby, które prowadzą działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej,
 • w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
 • osoby, które prowadzą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty.

Terminy płatności w 2020 roku, przesyłanie deklaracji rozliczeniowej (ZUS DRA), imienne raporty miesięczne (ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA):

 • do 5-go dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,
 • do 10-go dnia następnego miesiąca – osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie,
 • do 15-go dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy.

Jeżeli koniec tego terminu przypada w święto (dzień ustawowo wolny od pracy), sobotę lub niedzielę, to za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień roboczy.


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.