Obowiązkowe OC rolników – co obejmuje i jak wybrać najlepszą ofertę?

Obowiązkowe ubezpieczenie rolników z tytułu odpowiedzialności cywilnej jest konieczne dla wszystkich posiadaczy użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha oraz odprowadzających podatek rolny. Wyjaśniamy, jak działa OC rolników, co obejmuje i czym warto się kierować, decydując się na konkretną ofertę.

Czym jest OC rolnika i kogo obowiązuje?

OC rolnicze to polisa, która zapewnia ochronę przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności rolniczej. Obowiązkowe ubezpieczenie rolników z tytułu odpowiedzialności cywilnej (OC) wynika z Ustawy o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.). W świetle zawartych w tym dokumencie przepisów każda osoba fizyczna, w której posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne o powierzchni przekraczającej 1 ha i opłacająca w części lub całości podatek rolny, zobowiązana jest do zawarcia ubezpieczenia OC rolnika i budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Obowiązek nie dotyczy rolniczych spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni kółek rolniczych, spółek z o.o., spółek akcyjnych ani innych tego typu agrofirm.

Warto pamiętać, że posiadanie gospodarstwa rolnego nie musi wiązać się z prawem własności. Jeżeli rolnik jest dzierżawcą, najemcą lub nawet użytkownikiem gospodarstwa rolnego, również powinien zadbać o wykupienie ubezpieczenia OC. Tym, którzy nie dopełnią tego obowiązku, grozi kara pieniężna za brak OC rolnika nałożona przez organ uprawniony do kontroli – ze względu na miejsce położenie gospodarstwa rolnego lub miejsce zamieszkania rolnika może to być wójt, burmistrz bądź prezydent miasta, starosta lub Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Obowiązkowe OC rolników – co obejmuje?

OC rolne chroni nie tylko rolnika wykupującego polisę, ale też wszystkich mieszkańców jego gospodarstwa oraz zatrudnianych do pomocy pracowników. Ochrona zadziała w razie wyrządzenia osobie trzeciej szkody, która powstała w związku z posiadaniem gospodarstwa lub jego prowadzeniem. Obejmuje również szkody spowodowane podczas poruszania się pojazdami wolnobieżnymi, które rolnik posiada i użytkuje w swoim gospodarstwie.

OC rolnicze gwarantuje, że ubezpieczyciel poniesie odpowiedzialność za szkody, których następstwem jest:

  • śmierć,
  • rozstrój zdrowia,
  • uszkodzenie ciała,
  • uszkodzenie lub zniszczenie mienia.

Suma ubezpieczenia, czyli maksymalna kwota, którą ubezpieczyciel może wypłacić w ramach odszkodowania, jest również określona przepisami prawa i wynosi w przypadku szkód osobowych 5 210 000 euro, natomiast dla szkód majątkowych – 1 050 000 euro.

O czym warto pamiętać, wybierając OC rolne?

OC to nie jedyne obowiązkowe ubezpieczenie rolników. Jak wynika z przytoczonego wcześniej przepisu, konieczne jest również ubezpieczenie wszystkich budynków na terenie gospodarstwa od ognia i innych zdarzeń losowych. Rolnicy przyjmujący dopłaty na uprawy również są prawnie zobowiązani do ich ubezpieczenia (więcej na ten temat przeczytasz w tym artykule). Istnieje też szeroka kategoria ubezpieczeń dobrowolnych, które mogą obejmować np. zwierzęta gospodarskie czy maszyny (tzw. agrocasco).

Wybierając OC rolne, warto mieć na uwadze kompleksową ochronę całego gospodarstwa. W Domu Ubezpieczeniowym Spectrum porównamy dla Ciebie oferty wszystkich wiodących towarzystw w Polsce i pomożemy dopasować polisę do Twoich potrzeb. Sprawdź naszą mapę placówek, aby znaleźć Doradcę Klienta w swojej okolicy i poznać najkorzystniejsze rozwiązania w dobrej cenie!


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.Czat z Doradcą Spectrum

Witaj w Spectrum!

Aby rozpocząć rozmowę z Doradcą,

prosimy o podanie danych kontaktowych.