Obowiązkowe OC zawodu – kto powinien je wykupić?

29 lutego 2024

ciekawostki, ubezpieczenia

Zwiększone ryzyko jest nieodłączną częścią wykonywania wielu zawodów. Będąc odpowiedzialnym za mienie lub zdrowie innych osób, musimy mieć świadomość, że popełnienie błędu może nieść bardzo poważne konsekwencje. W takich sytuacjach konieczne jest posiadanie ubezpieczenia, które pokryje roszczenia poszkodowanego. Ustawodawca wymienia szereg profesji, których przedstawiciele mają obowiązek ubezpieczeniowy. W tym artykule wyjaśniamy, kto jest zobligowany do wykupienia takiej polisy i przed czym ona chroni, a także podpowiadamy, kiedy warto posiadać OC zawodowe, nawet jeśli nie wymaga tego prawo.

Spis treści

Obowiązkowe OC – dla kogo?

Zgodnie z przepisami ustaw oraz rozporządzeniami publikowanymi przez Ministra Finansów, obowiązkowe ubezpieczenie OC zawodu powinni posiadać przedstawiciele następujących branż:

  • medycyna: lekarze, dentyści, pielęgniarki, położne, fizjoterapeuci,
  • prawo: adwokaci, notariusze, radcy prawni, komornicy sądowi,
  • budownictwo: inżynierzy budownictwa, architekci, zarządcy nieruchomości,
  • finanse: księgowi i doradcy podatkowi,
  • inne: m. in. rzeczoznawcy majątkowi, organizatorzy imprez masowych czy brokerzy ubezpieczeniowi.

Należy podkreślić, że zawody te wymagają specjalizacji, a niewłaściwa decyzja czy zaniechanie obowiązków mogą skutkować narażeniem osoby trzeciej na straty materialne, uszczerbek na zdrowiu lub nawet śmierć. Polisa OC ma za zadanie chronić osobę wykonującą dany zawód przed finansowymi konsekwencjami tego typu zdarzeń.

Kary za brak OC zawodowego

Osoba, która mimo obowiązku nie wykupi ubezpieczenia zawodowego, musi się liczyć z następującymi konsekwencjami:

  • konieczność pokrycia roszczeń poszkodowanego z własnych środków finansowych,
  • różnego rodzaju nagany, upomnienia czy kary finansowe,
  • czasowe lub stałe pozbawienie prawa do wykonywania zawodu.

Ubezpieczenie zawodowe – ochrona działalności

Zakres obowiązkowego ubezpieczenia jest jednakowy we wszystkich towarzystwach ubezpieczeniowych i wynika on z rozporządzeń Ministra Finansów lub zapisów dedykowanej ustawy, które określają minimalne sumy gwarancyjne dla każdej profesji. Warto wiedzieć, że ubezpieczenie dobrowolne zapewnia wyższe sumy gwarancyjne oraz dodatkowe rozszerzenie niedostępne w ubezpieczeniu obowiązkowym, np. przyjęcie odpowiedzialności za szkody wyrządzone poza terytorium Polski czy szkody związane ze zniszczeniem, uszkodzeniem lub zaginięciem dokumentów. Jeśli zależy Ci na pełniejszej ochronie, warto rozważyć rozszerzony wariant ubezpieczenia. Ustawowe minimum może okazać się niewystarczające, jeżeli np. świadczysz usługi dla dużych podmiotów lub działasz również za granicą. OC zawodowe może być zawarte dobrowolnie także przez przedstawicieli innych profesji, którzy chcą się zabezpieczyć przed ewentualnymi konsekwencjami popełnienia błędu (np. fryzjerzy, elektrycy, mechanicy czy nauczyciele).

Potrzebujesz ubezpieczenia dla swojej działalności? W Domu Ubezpieczeniowym Spectrum porównasz najlepiej dopasowane oferty i poznasz odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania. Odwiedź biuro lub zadzwoń – Doradcę Klienta znajdziesz na mapie placówek lub za pomocą aplikacji ubezpieczeniowej SPECTRUM mobile.


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.Czat z Doradcą Spectrum

Witaj w Spectrum!

Aby rozpocząć rozmowę z Doradcą,

prosimy o podanie danych kontaktowych.