Powierzchnia użytkowa – jak liczyć?

5 marca 2024

ciekawostki

Sprawdź, co zalicza się do powierzchni użytkowej i w jaki sposób ją zmierzyć.

Spis treści

Powierzchnia użytkowa – definicja

W wielu kwestiach związanych np. z działalnością budowlaną i projektowaniem, podatkiem od nieruchomości czy nabyciem nieruchomości w drodze spadku, istotna jest wiedza o tym, czym jest powierzchnia użytkowa. Definicja powierzchni użytkowej wynika z przepisów różnych ustaw i nie jest jednolita. W zasadzie obejmuje wyliczenie uwzględnianych powierzchni oraz ich cech, które pomagają ustalić metraż domu, mieszkania lub innej nieruchomości. Można zastanawiać się, co zalicza się do powierzchni użytkowej, a co do niej nie należy. Wielkość powierzchni użytkowej ma znaczenie np. w przypadku, kiedy konieczne jest zgłoszenie do podatku od nieruchomości – wtedy podajemy powierzchnię w deklaracji, natomiast uprawniony organ na tej podstawie wydaje decyzję o wysokości podatku.

Aktualnie funkcjonuje więcej niż jeden sposób obliczania powierzchni użytkowej – wytyczne są przyjmowane w zależności m. in. od celu pomiaru, ponieważ zróżnicowane zasady w tej sprawie zawiera kilka aktów prawnych:

 1. Rozporządzenie wydane na podstawie art. 34 ust.6 pkt 1 Ustawy prawo budowlane mówiące między innymi o sposobie obliczania powierzchni użytkowej w projekcie budowlanym, 
 2. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, 
 3. Ustawa o podatku od spadków i darowizn 
 4. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Powierzchnia użytkowa – jak liczyć?

O tym, co zalicza się do powierzchni użytkowej, decyduje stosowana w danym przypadku definicja. Jeżeli celem pomiaru jest uiszczenie podatku od nieruchomości, należy odwołać się do wytycznych w Ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, z kolei w przypadku podatku od spadków lub darowizn – do ustawy dotyczącej tego podatku. Poniżej przedstawiamy kluczowe informacje.

Wspólnym elementem dla obliczania powierzchni użytkowej w wymienionych wyżej aktach prawnych jest przyjęcie, że powierzchnia w pomieszczeniach powyżej 2,20 m (w przepisach budowlanych oraz w ustawie o ochronie praw lokatorów – wysokość równa lub większa 2,20 m) wysokości jest liczona jako pełnowartościowa – 100 % powierzchni. Z kolei pomieszczenia lub powierzchnie o wysokości od 1,40 m do 2,20 m (lub do 2,19 m dla przepisów budowlanych i ustawy o ochronie praw lokatorów) liczone są jako 50% powierzchni. Powierzchnie o wysokości poniżej 1,40 m nie są brane pod uwagę przy dokonywaniu obliczeń.
Powierzchnia użytkowa w wymienionych wyżej ustawach jest liczona na zróżnicowane potrzeby. Stąd też i różne podejście do definiowania tej powierzchni poza wymienionymi wyżej wspólnymi zasadami.

Akt prawny

Różnice w wytycznych do pomiaru

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

 • powierzchnię należy mierzyć po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach
 • wlicza się garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe
 • nie wlicza się szerokości ścian działowych, powierzchni klatek schodowych ani szybów dźwigowych

Ustawa o podatku od spadków i darowizn

 • powierzchnię należy mierzyć po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach
 • nie wlicza się powierzchni piwnic, klatek schodowych oraz szybów dźwigów

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

 • powierzchnia wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora
 • powierzchnię należy mierzyć dla wyprawionych ścian (z tynkami i glazurą)
 • nie wlicza się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału

Rozporządzenie Ministra rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

 • powierzchnię użytkową budynku pomniejsza się o powierzchnię: przekroju poziomego wszystkich wewnętrznych przegród budowlanych, przejść i otworów w tych przegrodach, przejść w przegrodach zewnętrznych, balkonów, tarasów, loggii, schodów wewnętrznych i podestów w lokalach mieszkalnych wielopoziomowych, nieużytkowych poddaszy
 • powierzchnię użytkową budynku powiększa się o powierzchnię: antresol, ogrodów zimowych oraz wbudowanych, ściennych szaf, schowków i garderób

Różnice w podejściu do tego, co zalicza się do powierzchni użytkowej, wynikają z celu poszczególnych regulacji. Dla celów budowlanych sposób obliczenia powierzchni użytkowej pozwoli poznać wielkość możliwych do wykorzystania poszczególnych pomieszczeń w ramach projektowania i budowy. W przypadku podatku od nieruchomości wiąże się z oceną wielkości i wartości przedmiotu opodatkowania. Z kolei w przypadku podatku od spadków i darowizn ma na celu określenie wielkości i wartości nabytego składnika majątkowego. W przypadku ustawy o ochronie praw lokatorów celem regulacji jest przede wszystkim odniesienie do wymogów w zakresie koniecznych dla prawidłowego funkcjonowania minimalnych powierzchni poszczególnych pomieszczeń oraz wpływ na wysokość czynszu z umowy najmu.

Wielkość powierzchni domu, mieszkania lub innych budynków/budowli ma wpływ na wysokość sumy ubezpieczenia przy zawieraniu umowy ubezpieczenia w przypadku oceny wartości nieruchomości, dla której znaczenie ma poza powierzchnią również rok budowy, użyte materiały i standardem wykończenia. Najczęściej nie musimy sami dokonywać pomiarów w związku z tą potrzebą. Dane o powierzchni znajdziemy w umowie dotyczącej nabycia nieruchomości.

Bezpieczne cztery kąty

Niezależnie od jego powierzchni użytkowej, posiadając dom lub mieszkanie, warto zabezpieczyć się na wypadek losowych zdarzeń, takich jak zalanie, pożar, uderzenie pioruna itp. Szkoda często wymaga szybkiej naprawy – zwłaszcza jeżeli zniszczenia nie są wyłącznie estetyczne. Niesprawność instalacji bądź uszkodzenie murów i elementów stałych to poważny problem, który nie tylko obniża funkcjonalność lokalu, ale też może przyczynić się do dalszego powiększania się szkody. Dlatego kluczowe jest jak najszybsze usunięcie przyczyny – a to może znacznie obciążyć domowy budżet. Wybierając odpowiednią polisę, możesz mieć pewność, że otrzymasz od ubezpieczyciela szybkie i skuteczne wsparcie. W zależności od zakresu ubezpieczenia mogą to być środki na naprawę, a także kompleksowe usługi z pakietu home assistance (np. pomoc hydraulika, elektryka czy innego fachowca).

Polisa mieszkaniowa to elastyczny produkt, który można dopasować do swoich oczekiwań. Szukając najlepszej oferty, warto skorzystać z pomocy eksperta, który reprezentuje wszystkie wiodące towarzystwa. W Domu Ubezpieczeniowym Spectrum porównasz najkorzystniejsze warianty ochrony i uzyskasz odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania. Odwiedź biuro lub zadzwoń – Doradcę Klienta znajdziesz na mapie placówek lub za pomocą aplikacji ubezpieczeniowej SPECTRUM mobile.


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.Czat z Doradcą Spectrum

Witaj w Spectrum!

Aby rozpocząć rozmowę z Doradcą,

prosimy o podanie danych kontaktowych.