Obowiązkowe ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości

Zarządca nieruchomości ma ustawowy obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Wyjaśniamy, co warto wiedzieć na temat polisy OC dla zarządcy nieruchomości.

Spis treści

Jak działa obowiązkowe ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości?

OC zarządcy nieruchomości to obowiązkowe ubezpieczenie dla przedsiębiorców, którzy wykonują czynności na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Polisa powinna obowiązywać minimum na dzień wcześniej od momentu rozpoczęcia tychże czynności. W przypadku braku ubezpieczenia, kara za brak OC zarządcy nieruchomości może wynieść od czterokrotnego do dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym rok, na który zarządca powinien posiadać ubezpieczenie.

Obowiązkowe ubezpieczenie zarządcy nieruchomości obejmuje szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem w związku z zarządzaniem nieruchomością. Również w przypadku, gdy odpowiedzialność za szkody ponoszą osoby pracujące pod nadzorem zarządcy nieruchomości, można uzyskać odszkodowanie z OC zarządcy nieruchomości.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości nie obejmuje szkód:

  • powstałych w ramach działalności ubezpieczonego innej niż wykonywanie czynności w związku z zarządzaniem nieruchomością,
  • polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy,
  • wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu;
  • polegających na zapłacie kar umownych,
  • powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

OC zarządcy nieruchomości – suma gwarancyjna

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, obowiązkowe ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości może zostać zawarte na kwotę minimum 50 000 euro. W przeliczeniu na polską walutę suma jest ustalana przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.

Wybierz ubezpieczenie zarządcy nieruchomości

Obowiązkowe ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości na kwotę co najmniej 50 000 euro zapewnia podstawową ochronę, jednak jej zakres można rozszerzyć, decydując się na wyższą sumę ubezpieczenia czy też bogatszy katalog ryzyk. Jeżeli chcesz poznać najlepsze oferty ubezpieczenia zarządcy nieruchomości, porozmawiaj z ekspertem, który reprezentuje ponad 30 towarzystw. Odwiedź biuro lub zadzwoń – Doradcę Klienta znajdziesz na mapie placówek lub za pomocą aplikacji ubezpieczeniowej SPECTRUM mobile. Poznaj również naszych specjalistów ds. ubezpieczeń dla firm!

Źródła:


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.