Przerwa w ubezpieczeniu OC – kara za brak OC komunikacyjnego

30 listopada 2022

ciekawostki, ubezpieczenia

W świetle regulacji polskiego prawa każdy pojazd musi być ubezpieczony. Czym skutkuje przerwa w OC, w jaki sposób nakładana jest opłata nazywana potocznie karą za brak OC komunikacyjnego i co można zrobić, aby jej uniknąć?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny to instytucja, która pełni wiele pożytecznych i istotnych funkcji w związku z funkcjonowaniem ubezpieczeń. Bardzo istotna rola Funduszu dotyczy gwarancji, wypłat świadczeń i odszkodowań oraz ochrony ubezpieczonych na wypadek upadłości zakładu ubezpieczeń. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją, do której zwracają się osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych, w sytuacji kiedy sprawca jest nieznany lub nie był ubezpieczony. Ostatnio Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny pełni też istotną rolę przy obsłudze Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego.
Jednak dla kierowców i posiadaczy pojazdów mechanicznych jawi się w szczególności jako strażnik terminów i ciągłości ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, bez litości weryfikujący wszelkie przerwy w ubezpieczeniu i ślący do ubezpieczonych wezwania dotyczące opłat za przerwę w umowie ubezpieczenia.

Bolesna przerwa w ubezpieczeniu OC
UFG wykonuje swoje obowiązki ustawowe na postawie Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. To właśnie w tej ustawie opisane są zadania i rola Funduszu a także jego uprawnienia.
Przerwa w umowie ubezpieczenia OC może być bolesna – najniższa opłata za nawet jeden dzień to 1200 zł, w skrajnych przypadkach może to być nawet 6000 zł dla samochodu osobowego. Opłata jest waloryzowana co rok – podwyżki opłaty można spodziewać się w przyszłym roku a dla samochodów osobowych może ona sięgnąć nawet 7000 zł.
Przerwa w ubezpieczeniu OC to nie tylko ryzyko poniesienia opłaty. Jeżeli posiadacz nieubezpieczonego pojazdu spowoduje wypadek lub kolizję, to poniesie koszty odszkodowania. Ryzyko jazdy bez ubezpieczenia jest wysokie, ponieważ często wiąże się kosztami, które przerosną możliwości finansowe standardowego Kowalskiego.
Ze względu na to, bardzo istotne jest weryfikowanie ciągłości ubezpieczenia przy zawieraniu kolejnych umów ubezpieczenia – przygotowanie prawidłowej polisy to rola agenta ubezpieczeniowego, ale nie zwalnia to klienta z konieczności weryfikacji prawidłowości danych na umowie ubezpieczenia. Prawidłowe określenie okresu ubezpieczenia to jedna z najistotniejszych danych w zakresie tego ubezpieczenia ze względu na możliwe konsekwencje.

Po jakim czasie przychodzi kara z UFG – opłata wymierzana przez Fundusz?
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest uprawniony do wymierzenia opłaty za brak OC w roku, w którym przeprowadza kontrolę.

Prowadzisz nie swoje auto? Ufaj i sprawdzaj
Korzystanie z użyczonego udostępnionego pojazdu – nawet jednorazowo, grzecznościowo, po koleżeńsku – wymaga sprawdzenia posiadania ubezpieczenia. Spowodowanie kolizji lub wypadku takim nieubezpieczonym pojazdem rodzi odpowiedzialność kierującego za to zdarzenie solidarnie ze zobowiązanym do ubezpieczenia pojazdu. W takiej sytuacji argumentem na usprawiedliwienie niestety nie będzie to, że ubezpieczenie to obowiązek kogoś innego.
W postępowaniu regresowym, które UFG może uruchomić po wypłaceniu odszkodowania poszkodowanemu, będzie sprawca zdarzenia i osoba odpowiedzialna za zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego. W takim przypadku argumentacja dotycząca ciążącego na kimś innym obowiązku ubezpieczenia i odpowiedzialności za jego spełnienie nie znajdzie uznania w oczach Funduszu, ale również w oczach sądu – co potwierdza się w przykładach orzeczeń wydawanych w tego typu sprawach.

Przerwa w OC – jak uniknąć kary? Czy UFG zawsze wykryje brak OC?
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny bada coraz mniej odległe czasowo okresy posiadania ubezpieczenia OC. Wykrywa nie tylko większe i bardziej widoczne przerwy, ale koncentruje się nawet na przerwach jednodniowych. Kontrola i weryfikacja jest coraz ściślejsza i jednocześnie zapewnia wpływ środków koniecznych do realizacji zadań Funduszu w innych obszarach.
Odpowiedź jest taka, że jeżeli już zaistnieją przesłanki, unikniecie płacenia jest trudne, a jedynym argumentem za częściowym nawet umorzeniem opłaty lub podzieleniem jej na raty jest trudna sytuacja materialna osoby zobowiązanej.
W przypadku tego postępowania nie mamy zbyt wiele przestrzeni dla argumentacji o okolicznościach mających wpływ na powstanie przerwy w ubezpieczeniu. Jest to stan, w którym stwierdzono przerwę w ubezpieczeniu, co uruchomiło obowiązek wniesienia opłaty.

Światełko w tunelu?
9 listopada 2022 r. pojawiła się informacja o wystąpieniu Rzecznika Finansowego w sprawie zasad umarzania i rozkładania na raty oraz wysokości opłat z przerwę w ubezpieczeniu OC. Rzecznik Finansowy zwrócił uwagę na to, że bardzo ograniczone są możliwości uzyskania umorzenia lub ulgi w spłacie opłaty za brak OC. Wysokość nakładanych opłat jest niewspółmiernie wysoka względem wysokości średnich składek z tytułu ubezpieczenia OC. Ze względu na wymienione wyżej okoliczności Rzecznik Finansowy wystąpił do Ministra Finansów z propozycją wprowadzenia zmian w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Podsumowując, w obecnych realiach warto dołożyć jeszcze więcej uwagi i staranności przy weryfikowaniu okresów ubezpieczeń w OC, przy wznawianiu umów, nabywaniu samochodów i dokonywaniu zmian w umowie OC przez zmianę ubezpieczyciela.


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.