Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców w Wiener

Ubezpieczenie kosztów leczenia w Polsce to rozwiązanie dla każdego obcokrajowca, który przebywa w Polsce i nie jest objęty państwową opieką medyczną. Polisa sprawdzi się zarówno podczas wizyty rodziny zza granicy, jak i w trakcie wyjazdu związanego z pracą, nauką bądź migracją. Warto zawczasu pomyśleć o ubezpieczeniu, które chroni przed kosztami związanymi z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem. Jednym z wariantów takiej ochrony jest ubezpieczenie kosztów leczenia cudzoziemców w towarzystwie ubezpieczeniowym Wiener. Co obejmuje oferta?

Spis treści

Koszty leczenia cudzoziemców Wiener – co obejmuje polisa?

Oferowane przez Wiener ubezpieczenie dla cudzoziemców może zapewnić ochronę, która obejmuje:

 • koszty leczenia nagłego zachorowania (w tym zaostrzenie objawów choroby przewlekłej),
 • kosztów leczenia po nieszczęśliwym wypadku,
 • następstwa nieszczęśliwego wypadku (in. NNW – jednorazowe świadczenia za trwały uszczerbek na zdrowiu),
 • odpowiedzialności cywilną w życiu prywatnym (koszty związane ze szkodami nieumyślnie wyrządzonymi względem osób trzecich).

Warto pamiętać, że ubezpieczenie dla obcokrajowców w Wiener spełnia wszelkie wymogi, które są niezbędne, aby obywatel państwa spoza Wspólnoty Europejskiej mógł ubiegać się o wizę wjazdową i pobyt czasowy na terenie Polski.

Na czym polega ubezpieczenie kosztów leczenia?

Co obejmują koszty leczenia cudzoziemców? Wiener w ramach polisy oferuje szereg usług, które mogą zapewnić szybkie skuteczne wsparcie w nagłej potrzebie. Ubezpieczyciel pokryje koszty za:

 • leczenie, pobyt w szpitalu i operacje,
 • zabiegi ambulatoryjne i badania diagnostyczne,
 • leczenie u stomatologiczne (na skutek ostrego bólu),
 • transport do placówki medycznej z miejsca nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, między placówkami medycznymi, a także do miejsca pobytu w Polsce lub do szpitala,
 • transport zwłok osoby ubezpieczonej do kraju stałego pobytu bądź pogrzeb lub kremacja w Polsce,
 • zakup potrzebnych lekarstw, opatrunków, płynów infuzyjnych i innych środków pomocniczych zaleconych przez lekarza,
 • zakup protez i okularów, a także naprawy,
 • podróż, noclegi i utrzymanie w Polsce osoby towarzyszącej.

Assistance w Wiener – z jakich usług można skorzystać?

Dzięki szerokiej usłudze assistance w ramach polisy możesz uzyskać:

 • dostęp do całodobowego Centrum Alarmowego (infolinia medyczna, sportowa i podróżna),
 • możliwość umówienia telekonsultacji z lekarzem,
 • w przypadku gdy trafisz do szpitala, ubezpieczenie pokryje koszty transportu do kraju stałego pobytu osób niepełnoletnich przebywających pod Twoją opieką,
 • zwrot kosztów poniesionych w związku z rekonwalescencją i kontynuacją podroży po leczeniu,
 • zwrot kosztów zakupu potrzebnych artykułów pierwszej potrzeby, gdy Twój lot ulegnie opóźnieniu.

Ubezpieczenie NNW dla obcokrajowca

NNW to dodatkowa opcja, o którą można rozszerzyć oferowane przez Wiener ubezpieczenie dla cudzoziemców. Ubezpieczenie NNW dla obcokrajowca zapewnia wypłatę w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej w wyniku nieszczęśliwego wypadku (100% sumy ubezpieczenia) oraz świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu, którego ubezpieczony doznał wskutek nieszczęśliwego wypadku (wysokość świadczenia odpowiada procentowo skali uszczerbku).

OC w życiu prywatnym dla obcokrajowca

OC w życiu prywatnym to rozszerzenie polisy, które włącza w zakres ochrony szkody nieumyślnie wyrządzone osobom trzecim w wyniku:

 • amatorskiego uprawniania sportów,
 • korzystania z rowerów, wózków inwalidzkich czy wózków dziecięcych,
 • wynajmowania nieruchomości (dom, mieszkanie, pokój hotelowy lub gościnny),
 • pilotowania modeli latających lub dronów rekreacyjnych,
 • aktywności dzieci i zwierząt znajdujących się pod opieką ubezpieczonego.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Porozmawiaj z ekspertem, który odpowie na wszystkie Twoje pytania i pomoże dopasować najlepszy wariant ochrony. Odwiedź biuro lub zadzwoń – Doradcę Klienta znajdziesz na mapie placówek lub za pomocą bezpłatnej aplikacji ubezpieczeniowej SPECTRUM mobile.

Źródła:


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.