Stłuczka na drodze i co dalej?

Każdego dnia na polskich drogach dochodzi do mniej lub bardziej poważnych kolizji z udziałem pojazdów silnikowych. Przyczyny mogą być bardzo różne: nadmierna prędkość, chwila nieuwagi, pech czy oślepienie przez słońce. Na drodze niezwykle istotna jest czujność i koncentracja, ale również przygotowanie do różnych wydarzeń.

Przy stresie związanym ze zdarzeniem drogowym, dobrze jest mieć gotową ścieżkę postępowania, dlatego w dalszej części przedstawiamy krok po kroku to, jak zachować się w tej sytuacji.

Pamiętajmy! Bezpieczeństwo przed wszystkim! Trzeba upewnić się, że pasażerowie oraz inne osoby, które uczestniczyły w kolizji czują się dobrze, nie mają obrażeń i nie potrzebują pomocy. Następnie, jeśli jest to możliwe, należy usunąć pojazdy z miejsca zdarzenia, pozostawiając je w bezpiecznym miejscu. W przypadku braku możliwości usunięcia pojazdu, należy pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu: włączeniu świateł awaryjnych i ustawieniu trójkąta ostrzegawczego w odpowiedniej odległości. Jeśli nikt poważnie nie ucierpiał  i kierujący pojazdami nie mają wątpliwości kto jest sprawcą, a kto poszkodowanym, nie ma konieczności wzywania policji. Wówczas wystarczy oświadczenie o zdarzenie drogowym. Można skorzystać z gotowego formularza lub spisać oświadczenie odręcznie.

Prawidłowo wypełniony dokument ułatwi proces likwidacji szkody. Oświadczenie o zdarzeniu drogowym powinno zawierać:

  • dane kierowców oraz właścicieli samochodów (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania);
  • wskazanie na to, kto jest sprawcą, a kto osobą poszkodowaną;
  • dane samochodów, a więc markę, model, typ samochodu, numer rejestracyjny oraz numer VIN;
  • dane dotyczące ubezpieczenia OC sprawcy: numer polisy oraz nazwę Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Należy sprawdzić ważność polisy ubezpieczeniowej na dzień kolizji. Gdyby sprawca nie posiadał certyfikatu zawarcia polisy OC (nie jest to obowiązkowe) dane polisy sprawdzimy pod adresem www.ufg.pl;
  • miejsce, datę i dokładną godzinę zdarzenia;
  • opis okoliczności i przebieg kolizji;
  • dokładny opis zakresu i stopnia zniszczeń pojazdów, opcjonalnie można wykonać rysunki pomocnicze;
  • informację o tym, czy i w jakim stopniu uszkodzeniu uległy inne przedmioty znajdujące się w aucie;
  • dane świadków wraz z ich podpisami;
  • czytelne podpisy uczestników kolizji drogowej.

Po spisaniu oświadczenia, poszkodowany powinien zgłosić fakt zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego. Bez względu na to, czy szkodę zgłaszamy do Towarzystwa Ubezpieczeniowego sprawcy, czy do naszej firmy ubezpieczeniowej (tylko pod warunkiem, gdy oba podmioty należą to sytemu BLS czyli Bezpośredniej Likwidacji Szkód), możemy to zrobić przez telefon, Internet lub w placówkach DOMU UBEZPIECZENIOWEGO SPECTRUM na terenie całego kraju. Po dokonaniu zgłoszenia i po oględzinach pojazdu przez pracownika TU (w niektórych przypadkach, gdy uszkodzenia są niewielkie, wystarczy przesłanie zdjęć pojazdu, bez konieczności oględzin), w ciągu 30 dni powinna nastąpić wypłata odszkodowania na konto lub naprawa bezgotówkowa w jednym z warsztatów współpracujących z zakładem ubezpieczeń.


 

Źródło:


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.