Szkoda majątkowa – co przygotować?

Likwidacja szkody majątkowej nie musi być skomplikowanym procesem.

Poszkodowany w procesie likwidacji szkody powinien dostarczyć dokumenty, które zostały wskazane jako wymagane przez towarzystwo ubezpieczeń. Informację o wymaganych dokumentach otrzymuje się podczas zgłoszenia szkody:

 • spis rzeczy ze wskazaniem marki, modelu, daty zakupu i wartości uszkodzonych lub skradzionych przedmiotów (tzw. rachunek strat),
 • dokumenty potwierdzające posiadanie uszkodzonego bądź skradzionego mienia (np. dowód zakupu, karta gwarancyjna, opakowanie, zdjęcia posiadanego mienia),
 • akt własności lub umowa najmu/dzierżawy mienia,
 • podpisana przez właściciela oraz ewentualnych współwłaścicieli mienia zgoda na wypłatę odszkodowania, tzw. dyspozycja wypłaty odszkodowania,
 • dodatkowe dokumenty związane ze sprawą, o które może poprosić przedstawiciel ERGO Hestii.

Oględziny

Podstawową czynnością w przypadku likwidacji szkody są oględziny połączone z zebraniem niezbędnej dokumentacji. Przed oględzinami można dokonać tylko takich zmian, które zabezpieczą mienie przed powiększaniem się szkody. Wcześniej jednak należy wykonać zdjęcia uszkodzonych przedmiotów bądź uszkodzonego budynku. Ważne, aby zachować dokumenty potwierdzające wykonanie napraw.

Jak przygotować się do oględzin

Podczas spotkania przedstawiciel ERGO Hestii kopiuje dokumenty przygotowane przez właściciela, dokładnie ogląda przedmioty lub mienie, wykonując szereg zdjęć dokumentujących uszkodzenia oraz przedstawia formularze do wypełnienia.

Zalecamy:

 • zarezerwować czas tak, by bez pośpiechu przekazać wszelkie informacje i wypełnić niezbędne dokumenty; przeciętne oględziny zajmują ok. 1 godziny,
 • dobrze, jeżeli w spotkaniu będzie brał udział właściciel uszkodzonego lub skradzionego mienia,
 • właściciel może wcześniej pobrać i wypełnić druki zgłoszenia szkody oraz przekazać je osobie obecnej podczas oględzin.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia sprzętu RTV lub AGD:

 • przed kontaktem z opiekunem szkody nie należy naprawiać lub wyrzucać uszkodzonego sprzętu,
 • opiekun szkody może poprosić o ocenę uszkodzeń dokonaną przez specjalistę (tzw. ekspertyza sprzętu AGD/RTV),
 • wykonanie ekspertyzy można zlecić w dowolnym serwisie, u osoby specjalizującej się w naprawie danego sprzętu; może ją też przygotować niezależny rzeczoznawca,
 • kwestię zwrotu kosztu wykonania tej ekspertyzy należy uzgodnić z opiekunem szkody; ERGO Hestia zwraca koszty ekspertyzy w przypadku przyjęcia odpowiedzialności za szkodę.

Ocena serwisowa powinna zawierać następujące informacje:

 • model, typ, marka uszkodzonego sprzętu,
 • przyczyna uszkodzenia,
 • spis uszkodzonych elementów,
 • szacunkowe koszty naprawy.

Warto wiedzieć:

 • gdy naprawa jest nieopłacalna (czyli jej koszt jest większy niż wartość sprzętu), poszkodowany może zakupić nowy sprzęt – taki sam lub porównywalnej klasy,
 • możliwy jest również zakup sprzętu lepszego, jednak ubezpieczyciel rekompensuje w tym przypadku część kosztów zakupu (równą cenie rynkowej sprzętu uszkodzonego).

Źródło:

 


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.Czat z Doradcą Spectrum

Witaj w Spectrum!

Aby rozpocząć rozmowę z Doradcą,

prosimy o podanie danych kontaktowych.