Transport zwłok z zagranicy – kto pokrywa koszty?

11 października 2023

ciekawostki, ubezpieczenia

Nagła choroba lub śmiertelny wypadek bliskiej osoby podczas podróży mogą spowodować, że konieczny będzie transport zwłok z zagranicy samolotem lub innym środkiem lokomocyjnym. Takie rozwiązanie umożliwia zorganizowanie pochówku w miejscu zamieszkania zmarłego i jego bliskich. Wyjaśniamy, jakie zasady dotyczą sprowadzenia ciała z zagranicy i w jaki sposób może pomóc ubezpieczenie.

Spis treści

Sprowadzenie zwłok z zagranicy – przepisy i procedury

Aby sprowadzić ciało bliskiej osoby z zagranicy w celu pochówkowym, konieczne jest dopełnienie wymaganych formalności. Przed zorganizowaniem przewozu należy uzyskać:

 • pozwolenie starosty właściwego ze względu na miejsce, w którym zwłoki i szczątki mają być pochowane (pozwolenie jest wydawane po porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym),
 • zaświadczenie polskiego konsula wydawane po przedstawieniu pozwolenia stwierdzającego, że zwłoki i szczątki mogą być sprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Osobami uprawnionymi do uzyskania pozwoleń i zaświadczeń są:

 • żona lub mąż osoby zmarłej,
 • krewni zstępni (potomkowie w linii prostej, np. dziecko, wnuk),
 • krewni wstępni (przodkowie w linii prostej, np. rodzice, dziadkowie),
 • krewni boczni do czwartego stopnia pokrewieństwa,
 • powinowaci w linii prostej do pierwszego stopnia,
 • osoby dobrowolnie zobowiązujące się do tych czynności.

Wydanie pozwolenia starosty i zaświadczenia konsula następuje niezwłocznie, w terminie nie późniejszym niż 3 dni od złożenia wniosku. Wyjątek stanowią przypadki, kiedy do zgonu doszło na wypadek jednej z określonych chorób zakaźnych (cholera, dur wysypkowy i inne riketsjozy, dżuma, gorączka powrotna, nagminne porażenie dziecięce, nosacizna, trąd, wąglik, wścieklizna, żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne) – wówczas ze względów bezpieczeństwa zgodę na sprowadzenie szczątków można otrzymać dopiero 2 lata od daty śmierci.

Transport zwłok z zagranicy samolotem, koleją, statkiem lub innym środkiem lokomocyjnym jest możliwy tylko na określonych warunkach, które chronią godność zmarłego i zapewniają bezpieczeństwo kierującym oraz pasażerom podczas przejazdu. Aby zorganizować transport trumny bądź urny, należy skontaktować się z przewoźnikiem lub firmą oferującą tego typu usługi.

Kto pokrywa koszty sprowadzenia zwłok z zagranicy?

Koszt sprowadzenia zwłok z zagranicy zależy od wielu czynników, takich jak m. in.:

 • sposób postępowania ze zwłokami (koszty zakupu trumny lub kremacji za granicą),
 • kraj, z którego transportowane są zwłoki,
 • odległość do lokalizacji docelowej,
 • środek transportu (np. samolot lub kolej),
 • dodatkowe usługi (np. załatwienie formalności za granicą, ubranie osoby zmarłej, przechowanie zwłok w chłodni).

Minimalny koszt transportu zwłok z zagranicy to kilka tysięcy złotych, a kwota może sięgnąć nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, jeżeli sprowadzamy ciało bądź szczątki np. z USA czy Kanady.

Przyjmuje się, że koszty sprowadzenia zwłok z zagranicy pokrywa najbliższa rodzina lub osoba, na której wniosek ciało jest transportowane. Niestety nie ma publicznej instytucji, która zapewniłaby wsparcie w takiej sytuacji. Również w krajach europejskich tego typu świadczeń nie pokryje karta EKUZ.

Transport zwłok z zagranicy – ubezpieczenie

Rozwiązaniem jest polisa turystyczna, która w całości pokrywa koszty repatriacji, w tym transport zwłok z zagranicy. Ubezpieczenie można zawrzeć zarówno na wyjazd w celach wypoczynkowych, jak i zarobkowych – dzięki temu w razie śmierci ubezpieczonego rodzina otrzyma pomoc organizacyjną i finansową pozwalającą na łatwiejsze zorganizowanie pochówku w Polsce.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego ubezpieczenia? Porozmawiaj z ekspertem, który reprezentuje ponad 30 towarzystw. W Domu Ubezpieczeniowym Spectrum porównasz dostępne oferty, poznasz odpowiedzi na wszystkie pytania i dopasujesz polisę do swoich oczekiwań. Odwiedź biuro lub zadzwoń – Doradcę Klienta znajdziesz na mapie placówek lub za pomocą aplikacji ubezpieczeniowej SPECTRUM mobile.

Źródła:


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.