Ubezpieczenie od utraty dochodu Leadenhall – co obejmuje i jak działa?

4 listopada 2021

biznes, ciekawostki, franczyza, majątek

Ubezpieczenie od utraty dochodu Leadenhall gwarantuje pomoc finansową w razie trwałej lub okresowej niezdolności do wykonywania pracy w wyniku wypadku lub choroby. Poza niezdolnością do pracy polisę można rozszerzyć o m.in. śmierć czy też powstanie inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Jakie ryzyka wchodzą w katalog tego ubezpieczenia i jak tego rodzaju ochrona działa w praktyce?

Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Minimalna suma ubezpieczenia to 100 000 zł, zaś maksymalna może wynieść nawet 10 000 000 zł (lecz nie więcej niż 10-krotność przychodów rocznych generowanych przez ubezpieczonego w zawodzie wskazanym na polisie). Powyżej sumy 300 000 zł istnieje możliwość dokupienia świadczeń dodatkowych:

  • świadczenie pogrzebowe,
  • dostosowanie do życia w niepełnosprawności (obejmuje zwrot kosztów dostosowania domu, mieszkania czy pojazduu, ale również zakup wózka inwalidzkiego, protez oraz materiałów ortopedycznych),
  • dzienne świadczenie szpitalne,
  • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji po nieszczęśliwym wypadku,
  • jednorazowe świadczenia wypłacane w przypadku trwałych uszczerbków na zdrowiu.

Inwalidztwo w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Inwalidztwo to uszkodzenie ciała polegające na utracie kończyny lub organu (bądź całkowity zanik ich funkcjonalności), które nastąpiło w wyniku nieszczęśliwego wypadku. W Leadenhall obowiązuje tzw. otwarta tabela inwalidztwa, która wykracza poza standardowy zakres świadczeń. Suma ubezpieczenia jest identyczna jak przy śmierci w wyniku NW i może wynieść maksymalnie 10 000 000 zł (ale nie więcej niż 10-krotność przychodów rocznych).

Całkowita trwała niezdolność do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku i choroby
Warto pamiętać, że niezdolność orzekana jest w kontekście konkretnego, wskazanego na polisie zawodu, a nie jakiejkolwiek pracy zarobkowej. W praktyce oznacza to, że ubezpieczony po wypłacie odszkodowania z tego tytułu może podjąć zatrudnienie w innym zawodzie. Suma ubezpieczenia nie może przekraczać 10-krotności przychodów za 12 miesięcy poprzedzających zawarcie ubezpieczenia. Zakres obejmuje wszystkie choroby z wyjątkiem stanów zdrowotnych istniejących przed zawarciem umowy ubezpieczenia (chyba, że za zgodą towarzystwa ubezpieczeniowego) oraz chorób umysłowych, psychicznych, depresji i HIV oraz zdarzeń związanych z postępującym stanem zwyrodnieniowym kości, kręgosłupa, mięśni i stawów.

Całkowita okresowa niezdolność do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku i choroby
Tak jak w przypadku trwałej niezdolności, świadczenie wypłacane jest w przypadku czasowej niemożności wykonywania zawodu wskazanego w polisie (czyli można podjąć inną pracę). Miesięczna „renta” wypłacana zostaje po upływie okresu wyczekiwania – jest to czas, w którym towarzystwo ubezpieczeniowe nie ponosi odpowiedzialności z tytułu całkowitej okresowej niezdolności do pracy, a tym samym nie wypłaca świadczenia tzw. podtrzymania dochodu. Minimalny okres wyczekiwania to 14 dni (wypadek) oraz 21 dni (choroba). Świadczenie może wynosić od 1000 zł do 50 000 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 65% średniomiesięcznych przychodów za ostatnie 12 miesięcy przed zawarciem polisy, a wypłacane jest nawet do 5 lat. Zakres obejmuje wszystkie choroby z wyjątkiem stanów zdrowotnych istniejących przed zawarciem umowy ubezpieczenia (chyba, że za zgodą towarzystwa ubezpieczeniowego) oraz chorób umysłowych, psychicznych, depresji i HIV oraz zdarzeń związanych z postępującym stanem zwyrodnieniowym kości, kręgosłupa, mięśni i stawów.

Chcesz poznać szczegóły oferty? Zapytaj Doradcę Klienta o ubezpieczenie od utraty dochodu Leadenhall – najbliższe biuro znajdziesz na mapie placówek.

Źródło:

 


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.