Co dzieje się z OC po śmierci właściciela pojazdu?

Zgodnie z przepisami prawa każdy właściciel pojazdu ma obowiązek wykupienia polisy OC w wybranym przez siebie towarzystwie ubezpieczeniowym. Nawet jeśli samochód nie jest użytkowany regularnie, musi posiadać ważne ubezpieczenie. Czy sytuacja zmienia się, jeśli ubezpieczający zmarł? Czy nadal można korzystać z jego polisy? Wyjaśniamy, co dzieje się z OC po śmierci właściciela pojazdu.

OC pojazdu a śmierć właściciela – czy polisa automatycznie wygasa?

Zgodnie z prawem spadkowym w momencie śmierci spadkodawcy dochodzi do otwarcia spadku a prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą na spadkobierców. Należy do nich również obowiązek ubezpieczenia pojazdu. Ubezpieczenie OC jest powiązane z odpowiedzialnością dotyczącą ruchu danego pojazdu, a obowiązek jego zawarcia najczęściej obciąża właściciela. Dlatego w razie śmierci właściciela przechodzi ono razem z samochodem na spadkobiercę lub spadkobierców. Oznacza to, że polisa OC po śmierci właściciela pojazdu nie wygasa i trwa dalej. Z art. 31 ust.1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (…) możemy dowiedzieć się że „w razie przejścia lub przeniesienia praw własności pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, przechodzą prawa i obowiązki poprzedniego posiadacza wynikające z tej umowy (…)”.

OC pojazdu a śmierć właściciela – co jeszcze warto wiedzieć?

  • Z chwilą śmierci właściciela pojazdu polisa OC nie kończy się, ale trwa dalej do końca czasu ochrony zawartego w umowie.
  • Gdy skończy się okres obowiązywania umowy ubezpieczenia, polisa nie ulegnie automatycznemu przedłużeniu na kolejne 12 miesięcy.
  • Polisa OC musi mieć zachowaną ciągłość, dlatego należy pamiętać o ubezpieczeniu pojazdu, gdy skończy się poprzednia polisa wykupiona przez zmarłego właściciela.
  • Spadkobierca ma obowiązek poinformowania towarzystwa ubezpieczeniowego o śmierci właściciela pojazdu.
  • Spadkobierca może korzystać z obowiązującej polisy OC lub ją wypowiedzieć i zawrzeć nową w wybranym przez siebie towarzystwie.
  • Nie jest dopuszczalne praktykowane i spotykane jeszcze jakiś czas temu rozwiązanie polegające na zawieraniu umowy ubezpieczenia z danymi zmarłego właściciela pojazdu umieszczonymi na polisie.
  • Spadkobiercy solidarnie odpowiadają za zawarcie nowej polisy OC do czasu przejścia własności pojazdu na konkretnego spadkobiercę.

Ustalanie spadkobiercy

Jeśli osoba zmarła nie zostawiła testamentu, to spadek będzie dzielony zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi dziedziczenia ustawowego. Według prawa spadek dziedziczą najbliżsi spadkodawcy, w pierwszej kolejności małżonek i dzieci. Wobec braku dzieci lub dalszych zstępnych do kręgu spadkobierców wraz z małżonkiem wchodzą rodzice, a później również rodzeństwo spadkodawcy i dzieci rodzeństwa. Spadkobierca w ciągu 6 miesięcy ma czas na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Jeżeli nie złoży żadnego oświadczenia, nabycie spadku nastąpi w ciągu 6 miesięcy od dowiedzenia się o fakcie powołania do spadku. Stwierdzenia nabycia spadku dokonuje się na drodze postępowania sądowego lub pod określonymi warunkami przed notariuszem przez akt poświadczenia dziedziczenia Drugą ścieżką dziedziczenia jest dziedziczenie na podstawie testamentu. Dla skutecznego nabycia spadku na podstawie dziedziczenia testamentowego, konieczne jest przeprowadzenie postępowania spadkowego lub uzyskanie aktu poświadczenia dziedziczenia wydanego przez notariusza.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Porozmawiaj z Doradcą Klienta, który odpowie na wszystkie Twoje pytania i pomoże dobrać najlepszą ofertę. Sprawdź naszą mapę placówek i odwiedź biuro lub zadzwoń. Sprawdź naszą mapę placówek i odwiedź biuro lub zadzwoń.

Źródła:


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.