Co dzieje się z OC po śmierci właściciela pojazdu?

Zgodnie z przepisami prawa każdy właściciel pojazdu ma obowiązek wykupienia polisy OC w wybranym przez siebie towarzystwie ubezpieczeniowym. Nawet jeśli samochód nie jest użytkowany regularnie, musi posiadać ważne ubezpieczenie. Czy sytuacja zmienia się, jeśli ubezpieczający zmarł? Czy nadal można korzystać z polisy? Wyjaśniamy, co dzieje się z OC po śmierci właściciela pojazdu.

OC pojazdu a śmierć właściciela – czy polisa automatycznie wygasa?

Ubezpieczenie OC przypisane jest do samochodu, a nie do właściciela pojazdu. W razie jego śmierci przechodzi razem z samochodem na spadkobiercę. Oznacza to, że polisa OC po śmierci właściciela pojazdu nie wygasa i trwa dalej. Z art. 31 ust.1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (…) możemy dowiedzieć się że „ w razie przejścia lub przeniesienia praw własności pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, przechodzą prawa i obowiązki poprzedniego posiadacza wynikające z tej umowy (…)”.

OC pojazdu a śmierć właściciela – co jeszcze warto wiedzieć?

  • Z chwilą śmierci właściciela pojazdu polisa OC nie kończy się, ale trwa dalej do końca czasu ochrony zawartego w umowie.
  • Gdy skończy się okres obowiązywania umowy ubezpieczenia, polisa nie ulegnie automatycznemu przedłużeniu na kolejne 12 miesięcy.
  • Polisa OC musi mieć zachowaną ciągłość, dlatego należy pamiętać o ubezpieczeniu pojazdu, gdy skończy się poprzednia polisa wykupiona przez zmarłego właściciela.
  • Spadkobierca ma obowiązek poinformowania towarzystwa ubezpieczeniowego o śmierci właściciela pojazdu.
  • Spadkobierca może korzystać z obowiązującej polisy OC lub ją wypowiedzieć i zawrzeć nową w wybranym przez siebie towarzystwie.
  • Wszyscy potencjalni spadkobiercy mają obowiązek zawrzeć nowa polisę OC tylko wówczas, jeśli nie został ustalony spadkobierca pojazdu.

Ustalanie spadkobiercy

Jeśli osoba zmarła nie zostawiła testamentu, to spadek jest dzielony zgodnie z prawem – mamy zatem do czynienia z dziedziczeniem ustawowym. Zgodnie z zasadą spadek dziedziczą najbliżsi – małżonek i dzieci. Jeżeli zmarły nie posiadał rodziny, ustawa przewiduje dziedziczenie przez dalszych krewnych w określonej kolejności. Drugą możliwością dziedziczenie na podstawie testamentu. Aby procedura odbyła się zgodnie z prawem, konieczne jest przeprowadzenie postępowania spadkowego lub uzyskanie dokumentu wydanego przez notariusza.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Porozmawiaj z Doradcą Klienta, który odpowie na wszystkie Twoje pytania i pomoże dobrać najlepszą ofertę. Sprawdź naszą mapę placówek i odwiedź biuro lub zadzwoń.

Źródła:


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.Czat z Doradcą Spectrum

Witaj w Spectrum!

Aby rozpocząć rozmowę z Doradcą,

prosimy o podanie danych kontaktowych.