Ubezpieczenie odnawialnych źródeł energii (OZE)

22 lutego 2023

ciekawostki, ubezpieczenia


Popularność odnawialnych źródeł energii w Polsce nadal rośnie – nasz kraj zajmuje trzecie miejsce w Europie pod względem wzrostu mocy z paneli fotowoltaicznych. Coraz częściej widujemy na dachach czy posesjach instalacje OZE. Mają one wiele energooszczędnych i ekologicznych właściwości, oferują niezależność energetyczną, a nawet możliwość zarobku. Instalacje OZE są jednak dość kosztowne i mimo trwałości materiałów mogą ulec zniszczeniu np. w wyniku huraganu, gradu czy burzy. Zapoznaj się z naszym artykułem, aby dowiedzieć się, jak można je zabezpieczyć na wypadek losowych zdarzeń.

Co obejmuje ubezpieczenie OZE?
W ramach ubezpieczenia ochroną objęte mogą być:

 • instalacje fotowoltaiczne,
 • kolektory słoneczne,
 • pompy ciepła.

Instalacje podlegające ubezpieczeniu mogą znajdować się:

 • na budynku mieszkalnym,
 • na budynku firmowym,
 • na budynku gospodarczym,
 • na budowlach wolnostojących,
 • na gruncie.

Ubezpieczenie OZE – zakres ochrony
W ramach ubezpieczenia można wybrać zakres adekwatny do potrzeb. Ubezpieczenie instalacji może objąć:

 • wszystkie ryzyka wymienione w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU), m. in. grad, huragan, lawina, powódź, pożar, przepięcia (szkody elektryczne), uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu, zalanie, szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta (np. kuny),
 • ochronę od kradzieży i wandalizmu, dewastacji instalacji lub jej elementów, które znajdują się na gruncie,
 • koszty powstałe na skutek wystąpienia szkody – np. demontaż zniszczonych elementów, odkażanie w miejscu ubezpieczenia czy koszty związane z akcja ratowniczą,
 • koszty związane z postępem technologicznym – kiedy nie ma możliwości odkupienia takiego samego elementu instalacji jak ten, który uległ zniszczeniu, więc trzeba zamontować droższy odpowiednik,
 • koszty związane z zakupem energii z sieci – w sytuacji kiedy Twoja instalacja została uszkodzona w wyniku zdarzenia objętego ochroną,
 • straty poniesione w produkcji energii elektrycznej, do których doszło w wyniku spadku nasłonecznienia,
 • ochronę magazynów energii i ładowarek samochodów elektrycznych, które są podłączone do instalacji fotowoltaicznej.

Na co jeszcze możesz liczyć w ramach ubezpieczenia OZE?

 • Nie musisz dodatkowo ubezpieczać swojej nieruchomości na której znajduje się instalacja – towarzystwo ubezpieczeniowe i tak obejmie ochroną Twoje urządzenie.
 • Jeśli korzystasz z kredytu na zakup instalacji, możesz ustanowić cesję na bank w polisie.
 • Samodzielnie decydujesz, od czego chcesz ubezpieczyć swoją instalację, dobierając odpowiedni zakres ubezpieczenia.
 • Ochrona może zadziałać nawet wtedy, gdy ze swojej winy nieumyślnie uszkodzisz instalację.
 • Ubezpieczenie OZE można dopasować do potrzeb klienta indywidualnego, rolnika i przedsiębiorcy.

Chcesz dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach ubezpieczeniowych dla instalacji OZE? Porozmawiaj z ekspertem, który reprezentuje ponad 30 towarzystw. W Domu Ubezpieczeniowym Spectrum uzyskasz odpowiedzi na wszystkie pytania i skuteczną pomoc w wyborze najlepszej oferty. Odwiedź biuro lub zadzwoń – Doradcę Klienta znajdziesz na mapie placówek lub za pomocą aplikacji ubezpieczeniowej SPECTRUM mobile.

Źródła:


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.