Ubezpieczenie Rolne – dlaczego warto wybrać Generali?

23 grudnia 2020

ciekawostki, Generali, rolne

Według rankingu przeprowadzonego w 2019 roku przez Dziennik Rzeczpospolita, Generali zostało wyróżnione za najlepsze produkty ubezpieczające nieruchomości.

22 listopada 2020 r. towarzystwo wprowadziło korzystne zmiany w ubezpieczeniach rolnych. „Generali, z myślą o rolniku” – jest to jeden z niewielu produktów na rynku, który wyróżnia się szerokim zakresem ochrony ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych, dla osób posiadających gospodarstwo rolne.

W ramach nowego produktu można ubezpieczyć:

OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego:

 • w tym odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez psy pilnujące gospodarstwa.

Budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego wraz z elementami stałymi, włączając:

 • szkody w solarach, panelach fotowoltaicznych zamontowanych na budynku, elementach oświetlenia, instalacjach: alarmowych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych;
 • przepięcia od pioruna i wandalizmu w wariancie rozszerzonym;
 • możliwość ubezpieczenia wiaty i silosu.

Budynki w budowie i mienie w gospodarstwie rolnym, w tym:

 • ruchomości domowe i stałe elementy;
 • materiały, zapasy, części zamienne do sprzętu rolniczego i maszyn, środki ochrony roślin;
 • ziemiopłody;
 • sprzęt rolniczy: maszyny, urządzenia techniczne;
 • budowle – ogrodzenie, altana, wiata, domowa oczyszczalnia ścieków;
 • zwierzęta – od zdarzeń losowych, padnięcia i uboju z konieczności (w wyniku wypadku lub choroby).

Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o dodatkowe ryzyka:

 • kradzież zwykłą zewnętrznych stałych elementów budynku mieszkalnego,
 • ochronę w wyniku zalania przez otwarte okna, drzwi tarasowe, wejściowe, garażowe, okna i włazy dachowe,
 • odpowiedzialność za szkody związane z brakiem wykonania okresowych przeglądów,
 • odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym, za szkody z tytułu wykonywania usług międzysąsiedzkich,
 • ubezpieczenie rzeczy osobistych od rabunku poza miejscem ubezpieczenia,
 • oc działalności agroturystycznej.

Po więcej szczegółów zapraszamy do placówek DOMU UBEZPIECZENIOWEGO SPECTRUM znajdujących się na terenie całego kraju.

Źródło:


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.Czat z Doradcą Spectrum

Witaj w Spectrum!

Aby rozpocząć rozmowę z Doradcą,

prosimy o podanie danych kontaktowych.