Dostałeś pismo z UFG i co dalej?

Podczas kontroli drogowej policja weryfikuje m.in. posiadanie obowiązkowej polisy komunikacyjnej OC (OC rolnika może skontrolować urzędnik administracji samorządowej). W przypadku jej braku, nastąpi zgłoszenie do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Jeśli fakt nieodnotowania polisy w UFG po weryfikacji się potwierdzi, wówczas właściciel pojazdu otrzyma pismo z prośbą o okazanie dokumentów, potwierdzających zawarcie polisy OC.

Nie tylko weryfikacja przez policję będzie skutkować otrzymaniem ww. dokumentu. Dojdzie do tego również w sytuacji, kiedy brak polisy zostanie odnotowany przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, w trakcie rutynowego sprawdzania polis OC, które są przekazywane przez firmy ubezpieczeniowe do UFG.

Osoba wezwana przez UFG ma 30 dni od daty odbioru pisma na udokumentowanie, że umowa ubezpieczenia OC została zawarta zgodnie z przepisami, czyli że polisa obejmowała cały rok kalendarzowy, w którym dokonano kontroli. Jeśli z jakiegoś powodu obowiązek posiadania OC nie dotyczy osoby otrzymującej pismo, trzeba to wykazać. W sytuacji, gdy wymieniony w dokumencie, nie był właścicielem auta lub gospodarstwa rolnego (we wskazanym okresie), wówczas należy przedstawić dokument przeniesienia własności oraz dowód zawarcia umowy ubezpieczenia OC, obowiązującej do dnia transakcji.

Należy bezwzględnie pamiętać, że potwierdzony brak polisy OC, będzie skutkował opłatą karną. W szczególnie trudnej sytuacji materialnej (np. bardzo niski dochód na członka rodziny, czy inne obciążenia wezwanego do zapłaty) lub życiowej (np. stan zdrowia osoby zobowiązanej, czy utrata dorobku życia), istnieje możliwość wnioskowania o umorzenie kary lub rozłożenie jej na raty.

Wysokość kary jest uzależniona od 3 czynników :

  • rodzaju pojazdu bez ubezpieczenia,
  • okresu w jakim pojazd nie posiadał polisy,
  • minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku kontroli.

Zawierając polisę za pośrednictwem DOMU UBEZPIECZENIOWEGO SPECTRUM, nie ma obawy o zapomnieniu o jej końcu czy racie, dzięki czemu ciągłość ubezpieczenia zawsze będzie zachowana. Zautomatyzowany system powiadomień, przypomni 7 dni przed końcem o zbliżającym się terminie płatności. Klienci DOMU UBEZPIECZENIOWEGO SPECTRUM, mogą również w każdej chwili sami podejrzeć swoje polisy, korzystając z Panelu Klienta.

Źródło:


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.