Jakie ułatwienia czekają kierowców po zmianach w prawie o ruchu drogowym?

Zmiany w kodeksie drogowym już weszły w życie.

Przypominamy, że od 5 grudnia zmotoryzowani, mający polskie uprawnienia, nie mają obowiązku posiadania dokumentu prawa jazdy, podczas podróży samochodem. Informacje dotyczące kierującego, będą weryfikowały odpowiednie służby w centralnej ewidencji kierowców, podczas kontroli drogowej. Do tej pory kierowcy nie mieli obowiązku posiadania przy sobie wyłącznie potwierdzenia zawarcia polisy OC oraz dowodu rejestracyjnego.

Następna zmiana, która na pewno pozwoli posiadaczom aut zaoszczędzić czas i pieniądze, to brak konieczności wymiany dowodu rejestracyjnego. Wcześniej, gdy w dowodzie wypełnione zostały wszystkie rubryki przeznaczone do wpisania terminu następnego badania technicznego, dokument należało wymienić. Od 4 grudnia nie jest to konieczne.

Kolejne ułatwienie to zwrot dowodu rejestracyjnego zatrzymanego elektronicznie. Dokonywać będzie tego stacja kontroli pojazdów, a więc kierowca nie musi już zgłaszać się do odpowiedniego urzędu lub jednostki organu, który dokument zatrzymał.

Przy rejestracji pojazdu również nastąpiły zmiany. Wprowadzona została możliwość rejestracji czasowej auta (na wniosek właściciela), w przypadku konieczności przejazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru. Rejestracja czasowa jest teraz możliwa do wykonania również przez starostę właściwego dla miejsca zakupu lub odbioru pojazdu. Sporym ułatwieniem jest również, powiązanie czasowej rejestracji, w celu wywozu pojazdu za granicę, z wyrejestrowaniem z urzędu. Jeśli od ostatniej rejestracji pojazdu na terytorium kraju nie nastąpiło przeniesienie własności, to już od 4 grudnia nie ma obowiązku dostarczenia umowy kupna sprzedaży przy rejestracji pojazdu. Do wniosku wystarczy tylko dowód rejestracyjny z aktualnymi badaniami technicznymi.

Więcej o powyższych zmiana pisaliśmy tutaj. Zachęcamy do lektury.

Źródło:


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.