Ubezpieczenie utraty dochodu LLOYD’S

Ubezpieczenie utraty dochodu LLOYD’ S skierowane jest do osób , które chcą zabezpieczyć siebie i swoich bliskich przed nagłymi i trudnymi do przewidzenia zdarzeniami.

Polisa najdłużej działającej instytucji ubezpieczeniowej na świecie, gwarantuje wypłatę odszkodowania, gdy doszło do czasowej jak i trwałej niezdolności do pracy. Powyższe ryzyka możemy ubezpieczyć zarówno w przypadku choroby jak i nieszczęśliwego wypadku.

Suma ubezpieczenia określona w polisie adekwatna jest do zarobków i stanu majątkowego Ubezpieczonego. Maksymalna wysokość świadczeń jest zależna od przychodów osiągniętych w okresie 12 miesięcy z tytułu pracy w wykonywanym zawodzie. W razie trwałej całkowitej niezdolności do pracy świadczenie nie przekroczy 10-krotności wartości średnich rocznych przychodów. Przy okresowej całkowitej niezdolności do pracy świadczenie to nie może przekroczyć 65% wartości średnich miesięcznych przychodów w tym okresie. Wypłata świadczeń pozwala przetrwać trudny czas rekonwalescencji, utrzymując dotychczasowy poziom życia.

Umowę możemy rozszerzyć dodatkowo o inwalidztwo i śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Suma ubezpieczenia w tym drugim przypadku to nawet 10 mln zł. Inwalidztwo obejmuje nie tylko utratę kończyn, ale również utratę organów i ich funkcji.

Polisę może zawrzeć każdy. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszy się wśród przedsiębiorców i osób wykonujących wolne zawody, np. architekci , inżynierowie budownictwa, księgowi, doradcy podatkowi, adwokaci, itd. Osoby zatrudnione na etacie również z chęcią korzystają z tego typu rozwiązań. Wysokie koszty życia, działalności czy zobowiązania finansowe oraz niewystarczająca ochrona udzielana przez ZUS powodują, że Klienci coraz częściej sięgają po tego typu polisę.

Krótka lista wyłączonych chorób, brak ankiety medycznej oraz badań przed zawarciem sprawiają, że zabezpieczenie swoich dochodów może posiadać prawie każdy.


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.