Wysokie kary za nieprzerejestrowanie samochodu

Aktualne przepisy, dotyczące rejestracji czy sprzedaży auta w Polsce, dają ogromną swobodę właścicielowi. Zgodnie z obowiązującym prawem, kupując używany, zarejestrowany już samochód z wykupiona polisą przez poprzedniego właściciela, należy przerejestrować go w ciągu 30 dni. Ustawodawca nie przewidział jednak dotąd żadnych kar w związku z przekroczeniem wyznaczonego terminu, dlatego duża część nowonabywców pojazdów w ogóle nie dokonuje ich przerejestrowania.

Dodatkowo możliwe jest zawarcie polisy OC na nieprzerejestrowany samochód, przy okazaniu dowodu jego zakupu. Jeśli któryś kolejny właściciel zechce pojazd zarejestrować, nie będzie miał z tym żadnego problemu, gdyż dla wydziału komunikacji ważna jest jedynie tzw.: ciągłość umów, która weryfikuje czy każda kolejna osoba nabyła pojazd i w związku z tym miała prawo go potem sprzedać.

Ministerstwo Środowiska w ramach nowelizacji zaproponowało projekt stosownych zmian w obowiązujących teraz przepisach:

  • Projekt ustawy określa termin rejestracji kupionego pojazdu: w ciągu 30 dni
  • Za spóźnienie się z rejestracja auta przewidziano karę w wysokości 1000 zł
  • Tej samej karze maja podlegać te osoby, które nie zgłoszą w wydziale komunikacji zmian wymagających wpisu do dowodu rejestracyjnego np. ze zmiany adresu.

Projekt zakłada, iż obowiązkowy 30-dniowy termin na złożenie przez właściciela pojazdu wniosku o jego rejestrację będzie liczony od dnia:

  • zakupu nowego pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • dopuszczenia przez organ Służby Celno-Skarbowej do obrotu pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej.
  • sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z innego państwa członkowskiego.

Podobnie będzie z wyrejestrowaniem pojazdu. Zgodnie z projektem, taki wniosek właściciel pojazdu będzie musiał złożyć niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni. Chodzi między innymi o sytuację, w której pojazd trafi na złom, zostanie skradziony bądź właściciel sprzeda auto za granicę.

Gdy projekt ustawy Ministerstwa Środowiska wejdzie w życie, każdy kolejny właściciel , który miał samochód dłużej niż 30 dni, otrzyma karę.

Po więcej szczegółowych informacji zapraszamy do oddziałów Domu Ubezpieczeniowego Spectrum.


Dodaj komentarz