Wysokie kary za nieprzerejestrowanie samochodu

Aktualne przepisy, dotyczące rejestracji czy sprzedaży auta w Polsce, dają ogromną swobodę właścicielowi. Zgodnie z obowiązującym prawem, kupując używany, zarejestrowany już samochód z wykupiona polisą przez poprzedniego właściciela, należy przerejestrować go w ciągu 30 dni. Ustawodawca nie przewidział jednak dotąd żadnych kar w związku z przekroczeniem wyznaczonego terminu, dlatego duża część nowonabywców pojazdów w ogóle nie dokonuje ich przerejestrowania.

Dodatkowo możliwe jest zawarcie polisy OC na nieprzerejestrowany samochód, przy okazaniu dowodu jego zakupu. Jeśli któryś kolejny właściciel zechce pojazd zarejestrować, nie będzie miał z tym żadnego problemu, gdyż dla wydziału komunikacji ważna jest jedynie tzw.: ciągłość umów, która weryfikuje czy każda kolejna osoba nabyła pojazd i w związku z tym miała prawo go potem sprzedać.

Ministerstwo Środowiska w ramach nowelizacji zaproponowało projekt stosownych zmian w obowiązujących teraz przepisach:

  • Projekt ustawy określa termin rejestracji kupionego pojazdu: w ciągu 30 dni
  • Za spóźnienie się z rejestracja auta przewidziano karę w wysokości 1000 zł
  • Tej samej karze maja podlegać te osoby, które nie zgłoszą w wydziale komunikacji zmian wymagających wpisu do dowodu rejestracyjnego np. ze zmiany adresu.

Projekt zakłada, iż obowiązkowy 30-dniowy termin na złożenie przez właściciela pojazdu wniosku o jego rejestrację będzie liczony od dnia:

  • zakupu nowego pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • dopuszczenia przez organ Służby Celno-Skarbowej do obrotu pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej.
  • sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z innego państwa członkowskiego.

Podobnie będzie z wyrejestrowaniem pojazdu. Zgodnie z projektem, taki wniosek właściciel pojazdu będzie musiał złożyć niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni. Chodzi między innymi o sytuację, w której pojazd trafi na złom, zostanie skradziony bądź właściciel sprzeda auto za granicę.

Gdy projekt ustawy Ministerstwa Środowiska wejdzie w życie, każdy kolejny właściciel , który miał samochód dłużej niż 30 dni, otrzyma karę.

Po więcej szczegółowych informacji zapraszamy do oddziałów Domu Ubezpieczeniowego Spectrum.


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.