Agent czy to potrzebny zawód?

Czy w obecnych czasach, gdzie większość spraw możemy załatwić za pośrednictwem Internetu agent ubezpieczeniowy jest potrzebnym zawodem?

Jak pokazują dane statystyczne klienci najczęściej dokonują zakupu polisy bezpośrednio u agenta ubezpieczeniowego. Dla wielu osób ważny jest kontakt z doradcą oraz zasięgnięcie jego porady. Na wybór takiego sposobu zakupu polis ma wpływ jakość obsługi oraz zaufanie jakim darzymy eksperta. Klienci cenią profesjonalne doradztwo oraz znajomością produktów i rynku ubezpieczeń.

Zaletą zakupu polisy u agenta jest kompleksowa obsługa, łącznie z dokładną analizą potrzeb klienta, której celem jest dopasowanie zakresu ubezpieczenia do potrzeb kupującego. Agent doradzi jak rozszerzyć zakres ubezpieczenia, żeby polisa obejmowała wszystko co interesuje ubezpieczającego. Ma on możliwość porównania kilku ofert i tym samym dokonania wyboru najkorzystniejszej z nich. Dodatkowo rozmowa dotycząca warunków ubezpieczenia jest ważnym etapem związanym z zakupem polisy, zwłaszcza z punktu widzenia klienta. Ogólne warunki ubezpieczenia w pełni opisują zarówno to, co wchodzi w zakres ubezpieczenia, jak również to w jakich przypadkach ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności. W razie wątpliwości warto zadać dodatkowe pytania doradcy, a odpowiedzi pomogą rozwiać wątpliwości i ułatwić dokonanie zakupu właściwej polisy.

W przypadku ubezpieczenia na życie, które najczęściej zawierane jest na wiele lat niezwykle istotne jest, aby spełniało ono  wszystkie oczekiwania ubezpieczonego. Agent udzieli szczegółowych informacji dotyczących zakresu ubezpieczenia, czy też okresu karencji. Pomoc fachowca jest przy wyborze tego rodzaju ubezpieczenia nieoceniona. Z kolei przy wyborze AC istotną kwestią dla kupującego jest wariant ubezpieczenia. Wykupując polisę u doradcy, klient ma gwarancję, że nie spotka go niemiłe zaskoczenie, jak na przykład udział własny w szkodzie, czy zamienniki zamiast części oryginalnych. Priorytetem dla każdego ubezpieczającego powinna być rozmowa z agentem ubezpieczeniowym, który zapozna zainteresowanego z wyłączeniami zawartymi w Ogólnych Warunkach. Dotyczą one sytuacji, w których Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, a zawsze warto wiedzieć na jakie świadczenia możemy liczyć w ramach polisy.


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.