Cyberbezpieczeństwo – rozwiązania ubezpieczeniowe dla firm

3 października 2022

biznes, ciekawostki, ubezpieczenia

Gromadzenie i przechowywanie wrażliwych danych to dziś nieodłączna część prowadzenia biznesu. Z okazji Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa przybliżamy temat polisy cyber, która może stanowić skuteczne wsparcie dla firmy w razie zdarzeń takich, jak ataki komputerowe czy wyciek danych.

Październik miesiącem cyberbezpieczeństwa
Październik to Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa (ECSM). Kampania rozpoczęta z inicjatywy Komisji Europejskiej ma na celu promowanie bezpieczeństwa w sieci i profilaktykę zagrożeń związanych m. in. z udostępnianiem wrażliwych informacji. Choć inicjatywa jest skierowana przede wszystkim do indywidualnych użytkowników internetu, warto pochylić się nad zagadnieniem cyberbezpieczeństwa z perspektywy firm, które administrują dane pracowników, kontrahentów i konsumentów.

Cyberbezpieczeństwo jest coraz ważniejsze
Coraz więcej firm udostępnia swoim klientom wygodne, cyfrowe rozwiązania – a to wiąże się z gromadzeniem i przechowywaniem danych osobowych oraz innych informacji powiązanych z obsługą. System informatyczny, z którego korzysta przedsiębiorstwo, może zawierać też ważne dokumenty wewnętrzne, dane kadrowe, analizy, statystyki i inne informacje o wysokim priorytecie poufności.

Digitalizacja jest już obecna w każdej branży na rynku, a przedsiębiorcy szukają rozwiązań informatycznych, które będą odpowiadały ich potrzebom, sprostają oczekiwaniom klientów i wymaganiom prawnym wynikającym m. in. z RODO. Warto jednak pamiętać, że nawet najlepszy system może ulec awarii lub paść ofiarą ataku hakerskiego – a każde takie zdarzenie może spowodować ogromne szkody i prowadzić do poważnych konsekwencji, które mogą wpłynąć na wizerunek i rentowność firmy. Jak ograniczyć skutki wycieku danych? Odpowiednim rozwiązaniem może być dopasowana do charakteru działalności cyberpolisa.

Jak działa cyberpolisa dla firmy?
Polisa cyber może ochronić Twój biznes przed skutkami ataków komputerowych (atak hakerski lub złośliwe oprogramowanie) oraz następstwami naruszeń danych osobowych. Zakres ochrony jest skonstruowany tak, aby umożliwić zabezpieczenie wszystkich obszarów, na których możesz ponieść straty. Polisa może objąć:

  • odpowiedzialność cywilną i koszty obrony w postępowaniach cywilnych z tytułu naruszenia prywatności (np. roszczenia klientów w związku z ujawnieniem ich danych osobowych),
  • kary administracyjne i koszty obrony w postępowaniach regulacyjnych z tytułu naruszenia prywatności (np. postępowania prowadzone przez PUODO),
  • koszty reakcji i zarządzania kryzysowego w związku z naruszeniem bezpieczeństwa informacji (np. włamaniem do system informatycznego albo kradzieżą danych przez pracownika),
  • odpowiedzialność cywilną i koszty obrony w postępowaniach cywilnoprawnych w związku z naruszeniem bezpieczeństwa informacji (np. roszczenia kontrahentów w związku z kradzieżą ich danych z systemu informatycznego),
  • odpowiedzialność multimedialną (publikacje w mediach społecznościowych, na stronach internetowych itp.), pokrycie kosztów i wymuszonych płatności w związku z atakiem hakerskim,
  • koszty odtworzenia danych i utracony zysk w związku z przestojem wywołanym np. włamaniem do systemu informatycznego,
  • koszty z tytułu naruszenia umowy o obsługę płatności w związku z wyciekiem danych kart płatniczych,
  • straty pieniężne lub utracona wartość towarów wynikająca z dokonania przelewu, kradzieży środków z konta bankowego lub wysłania towaru w dobrej wierze osobie nieuprawnionej, wskutek wyłudzenia dokonanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznej.

W naszej ofercie znajdziesz cyberpolisy od wiodących towarzystw ubezpieczeniowych, takich jak PZU, Ergo Hestia czy Leadenhall. Skontaktuj się z naszymi ekspertami od ubezpieczeń dla firm i dopasuj zakres ochrony do potrzeb Twojej firmy.

Źródła:


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.