Jak założyć JDG? Własny biznes krok po kroku

30 września 2022

biznes, ciekawostki, ubezpieczenia

Jeżeli planujesz otwarcie jednoosobowej firmy i zastanawiasz się, jak założyć działalność gospodarczą, zajrzyj do naszego poradnika! Dowiesz się, czym jest JDG, jak założyć JDG przez internet i w tradycyjny sposób.

Spis treści

JDG – co to jest? Firma a działalność nierejestrowa

Zanim przejdziemy do omówienia, jak założyć działalność gospodarczą, warto zapoznać się z najważniejszymi informacjami o charakterze jednoosobowej firmy. W tej części poradnika dowiesz się, czym jest JDG, kto może prowadzić tego rodzaju firmę i w jakich warunkach można zdecydować się na działalność nierejestrową.

JDG (jednoosobowa działalność gospodarcza) to najprostsza forma prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Umożliwia osobie fizycznej uzyskanie statusu przedsiębiorcy i realizowanie się na płaszczyźnie zawodowej w ramach swojej jednoosobowej firmy zarejestrowanej w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

Jakie warunki trzeba spełnić, aby mieć możliwość założenia JDG? Wystarczy osiągnąć pełnoletniość i mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce mogą na takich samych zasadach prowadzić obywatele Polski, państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, natomiast obywatele innych krajów w tym celu potrzebują najpierw uzyskać zezwolenie na pobyt stały, czasowy lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. Osoby spoza obszaru UE mogą prowadzić działalność gospodarczą w ramach kapitałowych spółek prawa handlowego, np. w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Alternatywnym rozwiązaniem dla osób, które zaczynają działalność i np. spodziewają się niewielkich przychodów, może być prowadzenie działalności nierejestrowej, czyli bez wpisu do CEIDG i formalności wynikających z prowadzenia zarejestrowanej firmy. Aby działalność mogła funkcjonować jako nierejestrowa, musi spełniać następujące warunki:

 • przychody nie przekraczają w żadnym miesiącu 50% minimalnego wynagrodzenia (w 2022 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 3010 zł, czyli kwota miesięcznego przychodu w działalności nierejestrowej może wynieść maksymalnie 1505 zł),
 • działalność jest prowadzona przez osobę fizyczną,
 • osoba fizyczna prowadząca działalność nierejestrową nie wykonuje działalności w ramach spółki cywilnej,
 • osoba fizyczna prowadząca działalność nierejestrową nie zajmuje się działalnością regulowaną (taką która wymaga specjalnych zezwoleń lub koncesji),
 • osoba fizyczna prowadząca działalność nierejestrową nie wykonywała działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy.

Warto wiedzieć, że istnieją rodzaje działalności, które nie wymagają rejestracji – ich szczegółowy wykaz można znaleźć na stronie rządowej.

JDG – jak założyć? Rejestracja firmy krok po kroku

Aby uzyskać status przedsiębiorcy w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, musisz zarejestrować swoją działalność w CEIDG. Jest to specjalny rejestr zawierający wpisy dotyczące JDG oraz wspólników spółek cywilnych osób fizycznych.

Jak założyć JDG? Masz do wyboru trzy sposoby:

 • wizyta w urzędzie(gminy lub miasta na prawach powiatu, a w Warszawie – w urzędzie dzielnicy, przy czym można tego dokonać w dowolnie wybranym urzędzie a niekoniecznie w tym właściwym dla miejsca zamieszkania).
 • listowna wysyłka kompletu dokumentów,
 • rejestracja online.

Jakie informacje należy przygotować przed rejestracją JDG? We wniosku musisz podać:

 • imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców,
 • rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości,
 • PESEL (dotyczy obywateli Polski oraz osób, którym został nadany),
 • wszystkie posiadane obywatelstwa,
 • numer NIP i REGON (jeśli zostały wcześniej nadane),
 • adres zamieszkania oraz inne adresy związane z zakładaną działalnością gospodarczą,
 • nazwę zakładanej działalności gospodarczej (musi zawierać Twoje imię i nazwisko, może zawierać dodatkowo pseudonim, nazwę własną lub profil działalności, np. Jan Kowalski usługi szewskie i kaletnicze, Anna Nowak Venus Make-Up),
 • nazwę skróconą,
 • kod PKD (oznacza rodzaj działalności, w przypadku różnych pasujących kodów należy podać główny),
 • liczbę pracowników, których planujesz zatrudnić,
 • termin rozpoczęcia działalności,
 • informacje o ubezpieczeniu społecznym (ZUS, KRUS lub zagraniczne instytucje),
 • dane urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce Twojego zamieszkania,
 • informacje o rachunkach bankowych związanych z zakładaną działalnością (możesz podać je później, ale pamiętaj, że jako przedsiębiorca masz obowiązek poinformować o otwarciu i zamknięciu każdego rachunku bankowego, który jest związany z Twoją działalnością),
 • informację o małżeńskim ustroju majątkowym ze względu na zasady odpowiedzialności za zobowiązania przedsiębiorcy.

Wniosek zawiera również:

 • oświadczenie o braku zakazu wykonywania działalności gospodarczej lub wykonywania zawodu podlegającego wpisowi do CEIDG oraz o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy są wpisywane do CEIDG,
 • oświadczenie o formie opłacania podatku dochodowego (w razie potrzeby również zgłoszenie rejestracyjne albo aktualizacyjne do VAT).

Dodatkowo – jeżeli jako przedsiębiorca chcesz załatwiać sprawy przez pełnomocnika – możesz złożyć zaznaczyć we wniosku o wpis do CEIDG także oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika Warto jednak pamiętać, że pełnomocnictwo ustanowione w CEIDG nie upoważnia do działania w sprawach podatkowych. Zakres udzielonego pełnomocnictwa może upoważniać do wprowadzania zmian w zakresie wpisu w CEIDG z zawieszeniem i zakończeniem działalności włącznie.

Zanim zaczniesz procedury, warto zapoznać się ze wzorem wniosku do CEIDG oraz rządową instrukcją wypełnienia formularza.

Jeżeli wszystkie informacje są już zgromadzone, a najważniejsze decyzje (np. o profilu działalności i formie opodatkowania) zostały przez Ciebie podjęte, możesz przejść do rejestracji JDG. W dalszej części poradnika dowiesz się, jak tego dokonać w urzędzie, korespondencyjnie i online – możesz wybrać taką formę, jaka najbardziej Ci odpowiada.

Jak założyć JDG w urzędzie?

Jeżeli chcesz założyć firmę osobiście, udaj się do dowolnego urzędu gminy lub miasta (w Warszawie tę funkcję pełnią urzędy dzielnicy). Pamiętaj, aby zabrać ze sobą dowód dokument potwierdzający tożsamość, ponieważ urzędnik będzie miał obowiązek go sprawdzić.

Wybierając się do urzędu, możesz skorzystać z trzech sposobów uzupełnienia i złożenia wniosku:

 • kreator wniosku online – to rozwiązanie, które pozwoli Ci uzupełnić wniosek w domu i przesłać go bez podpisu elektronicznego do urzędu, a następnie potwierdzić rejestrację podczas wizyty (po weryfikacji wniosku online otrzymasz kod, z którym w ciągu 7 dni trzeba udać się do urzędu), użycie kreatora wniosku wymaga założenia konta na biznes.gov.pl;
 • wydruk wniosku w domu– formularz możesz pobrać ze strony rządowej i uzupełnić go w domu, a następnie złożyć w urzędzie;
 • uzupełnienie wniosku w urzędzie – możesz pobrać formularz od urzędnika i wypełnić go na miejscu.

Korzystając z tej metody rejestracji możesz mieć pewność, że urzędnik wprowadzi dane Twojej działalności do CEIDG najpóźniej następnego dnia po potwierdzeniu przyjęcia wniosku. W praktyce najczęściej rejestracja wniosku dokonuje się w czasie rzeczywistym a wpis założonej firmy widoczny jest w tym samym dniu. W ciągu kilku godzin zostaje nadany nr NIP a w czasie do 4 dni roboczych nr REGON.

Jak założyć JDG korespondencyjnie?

Aby założyć jednoosobową firmę, wystarczy przesłać komplet dokumentów za pośrednictwem poczty, adresując list polecony do dowolnego urzędu gminy lub miasta (bądź w Warszawie – urzędu dzielnicy). Ważne w przypadku wyboru tej drogi jest to że, wniosek powinien zawierać Twój własnoręczny podpis poświadczony przez notariusza.

Jeżeli wniosek jest poprawny, urzędnik wprowadzi dane Twojej działalności do CEIDG najpóźniej następnego dnia po zatwierdzeniu przyjęcia wniosku. Na rozpoczęcie realizacji procedury wpływa jednak czas dostarczenia przesyłki oraz ewentualnych korekt – jeśli będą one potrzebne.

W razie błędów niepozwalających na zaakceptowanie wniosku, otrzymasz informację zwrotną – urząd wezwie Cię w celu skorygowania lub uzupełnienia formularza (na wniesienie poprawek masz 7 dni roboczych od otrzymania wezwania).

Jak założyć JDG przez internet?

Możesz zarejestrować JDG przez internet, korzystając z portalu biznes.gov.pl lub strony banku (tę usługę oferują m. in. PKO BP, Bank Pekao S.A., mBank, ING, Santander Bank Polska). Warto jednak pamiętać, że korzystając z tej opcji, nie masz możliwości zarejestrowania pełnomocnika w CEIDG.

Rejestracja JDG w portalu rządowym wymaga posiadania profilu zaufanego lub e-dowodu (do profilu zaufanego możesz zalogować się również przez większość banków). Jeżeli chcesz podczas rejestracji złożyć zgłoszenie do ubezpieczeń w ZUS lub zgłoszenie rejestracyjne albo aktualizacyjne VAT-R, to po wypełnieniu wniosku CEIDG wybierz przycisk „Chcę kontynuować” i wypełnij formularz, który się pojawi.

Jeżeli składasz wniosek o rejestrację JDG za pośrednictwem usługi bankowej, nie zapewnia ona bezpośredniego przejścia do formalności związanych z ZUS czy VAT. Aby załatwić te sprawy, skorzystaj z rządowej platformy podatkowej lub portalu ZUS, możesz także zdecydować się na osobistą wizytę w urzędzie.

Zarabiaj na ubezpieczeniach

Czy wiesz, że w ramach JDG możesz sprzedawać ubezpieczenia? W sieci SPECTRUM masz do wyboru różne opcje:

 • otworzenie nowoczesnej multiagencji pod marką Dom Ubezpieczeniowy Spectrum (franczyza),
 • działanie jako agent ubezpieczeniowy (SPECTRUM lub marka własna),
 • włączenie ubezpieczeń do obecnej oferty (ubezpieczenia doskonale sprzedają się w punktach motoryzacyjnych, kancelariach podatkowo-finansowych, biurach podróży itp.),
 • możliwość pracy zdalnej (nie dotyczy franczyzy).

Dlaczego warto wybrać Dom Ubezpieczeniowy Spectrum?

 • Ubezpieczenia to biznes bez VAT.
 • Otrzymasz pomoc merytoryczną i organizacyjną podczas przygotowywania się do działalności, a do tego otrzymasz szkolenie i mentora, który przeprowadzi Cię przez 3-miesięczny startup.
 • Dostaniesz podwyższoną prowizję na start (120% przez pierwsze 3 miesiące).
 • Uzyskasz dostęp do innowacyjnych narzędzi dla multiagenta (system SADUS All in #1).

Więcej informacji znajdziesz na stronie poświęconej współpracy ze SPECTRUM. Uzupełnij formularz lub zadzwoń pod nr 505 998 000, aby poznać szczegóły oferty.

Źródła:


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.