Czy można mieć ubezpieczenie na życie w dwóch firmach? FAQ

9 sierpnia 2023

ciekawostki, ubezpieczenia

Ubezpieczenia ochronne działają inaczej niż majątkowe, ponieważ wartości zdrowia i życia nie da się obiektywnie wyrazić w pieniądzach. Odpowiadamy na często pojawiające się pytania, m. in. ile można mieć polis na życie i czy można dostać odszkodowanie z dwóch polis na życie.

Spis treści

Czy można mieć ubezpieczenie na życie w dwóch firmach?

Celem ubezpieczenia w najszerszym sensie jest zapobiegnięcie kosztom związanym z doznaną szkodą – w myśl tej zasady ubezpieczyciel zapewnia wsparcie finansowe na pokrycie np. naprawy pojazdu po wypadku lub remont mieszkania po zalaniu. W przypadku ubezpieczeń ochronnych, czyli dotyczących zdrowia i życia, można w określić koszty związane np. z diagnostyką i leczeniem, ale nie da się wycenić cierpienia doznanego na skutek szkody związanej z pogorszeniem stanu zdrowia czy śmiercią bliskiej osoby. Dlatego między ubezpieczeniami majątkowymi a ochronnymi istnieje wiele różnic – ich konsekwencją jest fakt, że możemy skorzystać z więcej niż jednej polisy na życie, podczas gdy dom, samochód i inne mienie może być przedmiotem tylko jednego ubezpieczenia (a raczej w razie szkody możemy pobrać odszkodowanie wyłącznie z jednej polisy na samochód lub mieszkanie).

Ile można mieć polis na życie? Nie istnieje formalny limit – wszystko więc zależy od naszych możliwości finansowych i preferencji. W praktyce wiele osób decyduje się na dwa ubezpieczenia na życie – zazwyczaj jedno grupowe w miejscu pracy i drugie indywidualne, lepiej dopasowane do potrzeb.

Czy można dostać odszkodowanie z dwóch polis na życie?

Jeżeli posiadamy dwa ubezpieczenia na życie (lub więcej), możemy otrzymywać świadczenia z każdego z nich – zgodnie z obowiązującymi zapisami umowy. To oznacza, że w razie np. pobytu w szpitalu, możemy ubiegać się o wypłatę w ramach każdej posiadanej polisy, która zawiera związany z tym zdarzeniem zapis.

Wysokość świadczeń wypłacanych przez towarzystwa może być różna – zależy ona od sumy ubezpieczenia, na którą zawarta jest dana polisa. Naturalnie w przypadku ubezpieczeń na wysoką sumę wyższe będą zarówno świadczenia, jak i składki. Z kolei w przypadku tańszych wariantów ubezpieczenia możemy liczyć na atrakcyjną składkę i wsparcie finansowe w podstawowym zakresie.

Śmierć bliskiej osoby – z ilu polis można otrzymać świadczenie?

Polisa na życie może przydać się nie tylko ubezpieczonemu, ale też jego bliskim, którzy w razie śmierci ubezpieczonego mogą ubiegać się o świadczenie (tego typu środki nie podlegają prawu spadkowemu; ubezpieczający sam wskazuje uposażone osoby, które w tej sytuacji będą miały prawo do otrzymania świadczenia – więcej na ten temat możesz przeczytać w tym artykule).

Jeżeli zostaliśmy wskazani przez bliskiego zmarłego jako osoba uposażona, możemy odebrać świadczenie z jego polisy. W tym samym czasie mamy również prawo skorzystać z naszej polisy na życie, o ile zawiera zapis na wypadek śmierci tej osoby. Przykładowo. w razie śmierci rodzica możemy otrzymać wypłatę zarówno jako osoba uposażona z jego polisy, jak i z własnych polis (np. pracowniczej i indywidualnej), które uwzględniają zgon mamy, taty, małżonka czy żony.

Dlaczego warto mieć polisę na życie?

Coraz więcej osób decyduje się, aby posiadać jedno lub nawet dwa ubezpieczenia na życie. Największe zalety zawarcia takiej polisy to wsparcie finansowe w razie problemów zdrowotnych lub śmierci w rodzinie. Otrzymane z ubezpieczenia środki możemy przeznaczyć na dowolny cel, np. prywatne leczenie, zorganizowanie pochówku dla bliskiej osoby czy utrzymanie standardu życiowego podczas niezdolności do pracy.

Polisa na życie w podstawowym zakresie obejmuje ryzyko zgonu, jednak katalog zdarzeń jest w większości wariantów ubezpieczenia jest znacznie szerszy, co oznacza możliwość otrzymania pomocy w wielu życiowych sytuacjach, m. in.:

  • nieszczęśliwy wypadek,
  • ciężka choroba (w tym nowotwór),
  • niezdolność do pracy,
  • pobyt w szpitalu,
  • operacje i zabiegi chirurgiczne,
  • śmierć ubezpieczonego (świadczenie dla uposażonych),
  • śmierć bliskiej rodziny,
  • urodzenie dziecka.

Chcesz dopasować ubezpieczenie na życie do swoich oczekiwań? Porozmawiaj z ekspertem, który reprezentuje ponad 30 towarzystw. Odwiedź biuro lub zadzwoń – Doradcę Klienta znajdziesz na mapie placówek lub za pomocą aplikacji ubezpieczeniowej SPECTRUM mobile.


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.