Czy na pewno wiesz, jakie dane powinna zawierać umowa kupna-sprzedaży pojazdu?

Chociaż rynek pojazdów używanych skurczył się w porównaniu do roku ubiegłego, to oczywiście auta z rynku wtórnego cieszą się nadal bardzo dużo popularnością. Wybranie odpowiedniego modelu nie jest łatwe, ale gdy już wybór zostanie dokonany, po oględzinach auta i jeździe próbnej przychodzi czas na formalności, czyli zawarcie umowy kupna-sprzedaży.

Na pierwszy rzut oka sprawa jest bardzo prosta, ale zdarza się, że dokument nie zawiera wszystkich potrzebnych danych, aby zgłosić umowę do Towarzystwa Ubezpieczeniowego.
Wtedy pojawia się kłopot tym bardziej, że zbywca pojazdu (zgodnie z ustawą) powinien w ciągu 14 dni powiadomić Towarzystwo o zbyciu pojazdu i przekazać wszystkie wymagane dane kupującego.

Zatem, jakie informacje powinna zawierać czytelnie uzupełniona umowa kupna- sprzedaży?

W dokumencie muszą zostać uwzględnione:

  • data i miejsce zawarcia umowy,
  • dane kupującego i sprzedającego: imię i nazwisko, numer PESEL, miejsce zameldowania, seria i numer dowodu osobistego, organ wydający dokument tożsamości, a w przypadku obcokrajowca dokument potwierdzający dane osobowe,
  • informacje na temat sprzedawanego pojazdu: marka, model, rok produkcji, numer nadwozia, numer rejestracyjny, (dodatkowo warto wpisać przebieg, pojemność silnika, numer silnika, kolor czy dodatkowe elementu wyposażenia),
  • cena (liczbowo i słownie),
  • podpisy obu stron umowy.

Tak sporządzony dokument (w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach) pozwoli bez problemu zgłosić, po wyplenieniu odpowiedniego wniosku, fakt zbycia pojazdu w Wydziale Komunikacji. Druk prawidłowej umowy kupna-sprzedaży, dostępny jest na naszej stronie w tym miejscu lub w placówkach DOMU UBEZPIECZENIOWEGO SPECTRUM na terenie całego kraju.

Źródło:

  • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031241152


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.