Czy wiesz co dzieje się z ubezpieczeniem po sprzedaży lub kupnie pojazdu?

To co dzieje się z polisą ubezpieczeniową po kupnie lub sprzedaży pojazd reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Sprzedaż samochodu

  • Zgodnie z ustawą, o sprzedaży pojazdu należy powiadomić Towarzystwo Ubezpieczeniowe w ciągu 14 dni.
  • Polisa OC przechodzi na nowego właściciela. Pozostałe ryzyka dobrowolna, takie jak np. NNW, AC czy Assistance rozwiązują się, a ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres (pod warunkiem braku szkód).
  • W przypadku, gdy kupujący nie chce korzystać z polisy OC sprzedającego, podpisuje wypowiedzenie zgodnie z art. 31 ww. ustawy. Tym samym polisa zamyka się z dniem wskazanym w dokumencie. Wówczas osoba zawierająca polisę otrzymuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia OC.

Kupno pojazdu

  • Prawa i obowiązki z polisy OC zawsze przechodzą na kupującego. Ryzyka dobrowolne takie jak np. AC, NNW czy Assistance zostają rozwiązane.
  • W każdej chwili istnieje jednak możliwość rezygnacji z ubezpieczenia OC przez nabywcę pojazdu, który może zawrzeć swoją polisę. Zdarza się, że nowa (roczna) polisa jest tańsza, niż dopłata za kilka miesięcy do polisy po poprzednim właścicielu.
  • Nową polisę można zakupić przed przerejestrowaniem pojazdu, gdy auto ma jeszcze stare numery rejestracyjne.
  • W sytuacji, gdy polisa nie jest opłacona w całości, na nowonabywcy spoczywa obowiązek uregulowania pozostałej kwoty (jeśli decyduje się korzystać z ubezpieczenia do końca okresu).
  • Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe wykonują rekalkulację składki – w przypadku młodych kierowców, osób mających szkodę na koncie bądź takich, którzy nie mają zniżek, towarzystwo może wymagać dopłaty do polisy zbywcy.
  • Polisa po zakupie auta nie wznawia się automatycznie – bezwzględnie należy pilnować daty końca polisy, ponieważ przerwa w ubezpieczeniu może wiązać się z bardzo wysokimi karami nakładanymi przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Wszystkie formalności, związane z obsługą ubezpieczenia po zakupie lub sprzedaży auta, zrealizujesz w placówkach DOMU UBEZPIECZENIOWEGO SPECTRUM dostępnych na terenie całego kraju.


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.