Zgłoszenie sprzedaży lub kupna samochodu bez wychodzenia z domu

1 stycznia 2021 został przywrócony wcześniejszy termin na zgłoszenie kupna bądź sprzedaży auta, wynoszący 30 dni. W roku ubiegłym roku, w związku z ogłoszeniem stanu pandemii, okres ten był wydłużony do 180 dni.

Przypominamy, że obowiązek zgłoszenia faktu zbycia i nabycia pojazdu, mają obie strony umowy, czyli zarówno nowy jak i poprzedni właściciel pojazdu. Osoba, która nie dopełni tych formalności, jest narażona na karę od 200 do 1000 zł.
Wydziały Komunikacji i Transportu, ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, pracuje w innym trybie, dlatego dużym ułatwieniem dla zbywców i nabywców pojazdów jest możliwość zgłoszenia zakupu/sprzedaży auta bez wychodzenia z domu, korzystając ze strony internetowej: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne.

Konieczne do zgłoszenia będą dane pojazdu (marka, model, numer rej, numer VIN) oraz osób fizycznych i/lub prawnych, które brały udział w transakcji. Wszystkie te informacje znajdziemy w dokumencie potwierdzającym przeniesienie własności (umowie kupna-sprzedaży, umowie darowizny czy fakturze VAT), a którego skan lub zdjęcie obowiązkowo musimy dodać do systemu.

Cała procedura zgłoszenia krok o kroku wygląda następująco:

  • Na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne należy zalogować się profilem zaufanym do konta Mój GOV.
  • Wybieramy sekcję Usługi dla obywatela, a następnie Kierowcy i pojazdy.
  • W zakładce Pojazdy klikamy w Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę (usługa online).
  • Wybieramy czy chcemy zgłosić zbycie czy nabycie pojazdu. Przy zgłoszeniu sprzedaży pojawi się dodatkowe pytanie: Czy twoje dane są w dowodzie rejestracyjnym?
  • W zakładce Przez Internet klikamy Wyślij zgłoszenie.
  • Sprawdzamy lub uzupełniamy dane pojazdu.
  • Wpisujemy dane sprzedającego lub kupującego.
  • Dodajemy skan lub zdjęcie dokumentu potwierdzającego przeniesienie własności oraz wybieramy urząd właściwy dla swojego miejsca zamieszkania, może być to starostwo powiatowe, urząd miasta lub dzielnicy.
  • Sprawdzamy formularz, potwierdzamy profilem zaufanym i wysyłamy (pojawi się komunikat, że zawiadomienie zostało wysłane).
  • W skrzynce na koncie Mój GOV znajdziemy urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP), które będzie jedynym dokumentem potwierdzającym złożenie zawiadomienia.

Należy pamiętać, że osoba sprzedająca pojazd ma obowiązek powiadomić o tym fakcie również zakład ubezpieczeń, w przeciągu 14 dni od daty sprzedaży. Można zrobić to w dowolnym punkcie DOMU UBEZPIECZENIOWEGO SPECTRUM lub nie wychodząc z domu przesyłając dokument na adres mailowy. Kontakt do naszych placówek znajdziesz w tym miejscu.

Źródło:


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.Czat z Doradcą Spectrum

Witaj w Spectrum!

Aby rozpocząć rozmowę z Doradcą,

prosimy o podanie danych kontaktowych.