Czym jest Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i jak działa?

5 kwietnia 2023

ciekawostki, ubezpieczenia

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny to instytucja, która chroni osoby korzystające z usług biur podróży. W sytuacji, gdy dojdzie do bankructwa przedsiębiorstwa turystycznego, TFG zapewnia jego klientom odpowiednią pomoc. Wyjaśniamy, jak działa Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i jakiego wsparcia może nam udzielić w razie potrzeby.

Spis treści

Czym jest Turystyczny Fundusz Gwarancyjny?

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny został utworzony na mocy ustawy z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2214). TFG działa pod Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym, który zapewnia jego obsługę.

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny stanowi dodatkowe zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności biur podróży. W przypadku bankructwa organizatora wycieczki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych oraz wyczerpania zabezpieczenia finansowego (np. gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe lub umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych), TFG uruchamia swoje środki w celu:

  • pokrycia kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub powrotu do kraju – dotyczy to w szczególności transportu i zakwaterowania, w tym także uzasadnionych kosztów poniesionych przez podróżnych;
  • zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub każdą opłaconą usługę, gdy nie została lub nie zostanie zrealizowana.

Składka na TFG – kto płaci i jaka jest jej wysokość?

Biura podróży są zobowiązane odprowadzać składkę na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego od każdego uczestnika imprezy turystycznej lub klienta korzystającego z powiązanych usług turystycznych. Wysokość składki na TFG zależy od kraju, w którym będzie odbywała się impreza lub powiązana usługa turystyczna, a także od środka transportu, za pośrednictwem którego podróżni będą się przemieszczać na miejsce i z powrotem.

Jako klient nie musisz martwić się o odprowadzenie składki do TFG. W chwili, gdy wpłacisz zaliczkę lub opłacisz całą wycieczkę, biuro podróży ma ustawowy obowiązek przekazać Ci pisemne potwierdzenie posiadania zabezpieczeń finansowych oraz odprowadzania składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Ten dokument zawiera też opis sposobu ubiegania się o wypłatę środków z tych zabezpieczeń.

Upadłość biura podróży – co robić i jak uzyskać zwrot?

Niewypłacalność biura podróży, w którym mamy wykupioną wycieczkę, może przysporzyć nam stresu i trudności – na szczęście nie jest to sytuacja bez wyjścia. Na pisemnym potwierdzeniu posiadania zabezpieczeń finansowych oraz odprowadzania składek na TFG, które otrzymaliśmy od biura podróży po wniesieniu zaliczki bądź całej zapłaty, znajdziemy informacje o trybie postępowania w przypadku niewypłacalności.

Co robić, gdy biuro podróży stało się niewypłacalne, a Ty jesteś właśnie na organizowanej przez nie wycieczce? Najpierw spróbuj skontaktować się z biurem podróży. Możesz też skorzystać z pomocy przedstawicieli marszałka województwa (właściwego ze względu na siedzibę biura podróży). Marszałek województwa jest zobowiązany do prowadzenia działań związanych z organizacją powrotu podróżnych do kraju na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Jeśli przebywasz za granicą, możesz zgłosić się po pomoc do ambasady lub konsulatu RP.

Jak uzyskać zwrot za wycieczkę niezrealizowaną w całości lub części? Jeżeli wycieczka, którą wykupiłeś, nie zostanie zrealizowana (lub nie została częściowo zrealizowana, np. w sytuacji, gdy upadłość biura podróży spowoduje konieczność wcześniejszego powrotu), przysługuje Ci prawo zwrotu kosztów w kwocie odpowiadającej części niezrealizowanej imprezy turystycznej. Natomiast jeżeli wykupiłeś powiązane usługi turystyczne, przysługuje Ci prawo zwrotu za każdą opłaconą usługę przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych, w przypadku gdy z przyczyn dotyczących tego przedsiębiorcy którakolwiek opłacona usługa nie została lub nie zostanie zrealizowana.

Roszczenie o zwrot wpłat należy w pierwszej kolejności kierować do podmiotu, który udziela zabezpieczenia finansowego (np. towarzystwo ubezpieczeniowe lub bank), zgodnie z opisaną na dokumencie procedurą. Odpowiedź uzyskasz maksymalnie w ciągu 30 dni (w szczególnych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do 90 dni). Następnie w ciągu kolejnych 30 dni od kiedy otrzymasz informację o szczegółowym wyliczeniu należnych kwot, podmiot udzielający zabezpieczeń finansowych zwróci Ci środki.

W przypadku wyczerpania zabezpieczenia finansowego biura podróży (np. wtedy, gdy roszczenia przekraczają sumę, którą może pokryć bank lub ubezpieczyciel w ramach swoich zobowiązań wobec biura podróży), brakująca część kwoty wypłacana jest ze środków TFG. Szczegółowe informacje o trybie postępowania w przypadku niewypłacalności danego biura podróży zazwyczaj znajdują się na stronie urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na siedzibę danego biura podróży.

Rezygnacja z wyjazdu – jak się zabezpieczyć?

Upadłość biura podróży to nie jedyna przeszkoda, która może zmienić nasze plany wyjazdowe. Czasami nasz udział w wycieczce może być odwołany ze względu na inne okoliczności, na które nie mamy wpływu, np.:

  • nagłe zachorowanie,
  • nieszczęśliwy wypadek,
  • komplikacje związane z ciążą,
  • kradzież pojazdu czy dokumentów niezbędnych w podróży (np. paszport, wiza, dowód osobisty),
  • inne zdarzenia losowe niezależne od naszej woli (np. utrata, uszkodzenie lub zniszczenie mienia).

W takich sytuacjach możemy uzyskać zwrot kosztów poniesionych w związku odwołaniem lub przerwaniem wycieczki, jeżeli posiadamy odpowiednią polisę. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu to rozwiązanie, dzięki któremu możemy mieć pewność, że pieniądze zostaną w naszym portfelu, jeżeli plan wycieczki ulegnie zmianie z przyczyny niezależnej od naszej woli.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat ubezpieczenia kosztów rezygnacji z wyjazdu? Porozmawiaj z ekspertem, który reprezentuje ponad 30 towarzystw i pomoże Ci dobrać polisę turystyczną dopasowaną do Twoich oczekiwań. Odwiedź biuro lub zadzwoń – Doradcę Klienta znajdziesz na mapie placówek lub za pomocą aplikacji ubezpieczeniowej SPECTRUM mobile.

Źródła:


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.Czat z Doradcą Spectrum

Witaj w Spectrum!

Aby rozpocząć rozmowę z Doradcą,

prosimy o podanie danych kontaktowych.