Deweloperski Fundusz Gwarancyjny – czym jest i jak działa?

22 czerwca 2022

biznes, ciekawostki

Od 1 lipca 2022 r. wejdzie w życie nowa tzw. „Ustawa deweloperska”, czyli Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym zastępująca obecnie obowiązującą ustawę z 2011 r., która wprowadziła uporządkowanie rynku obrotu nieruchomościami nabywanymi od deweloperów, zapewniła gwarancje oraz wymagania chroniące nabywców jako słabszą stronę nawiązywanej relacji. W związku z tą zmianą od 1 lipca 2022 wejdą w życie nowe przepisy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (DFG). Ustawa będzie porządkowała kwestie m. in. umów deweloperskich i rezerwacyjnych, usuwania wad na koszt dewelopera czy też możliwości odstąpienia od zawartej umowy.

Czym jest DFG i jak działa?
Nowością w ustawie jest Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. DFG ma funkcjonować podobnie jak Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, a za prowadzenie i obsługę tego funduszu odpowiedzialny będzie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Dzięki działalności Funduszu klienci mogą mieć pewność zwrotu pieniędzy w przypadku np. odstąpienia od umowy deweloperskiej lub upadłości dewelopera.

DFG będzie zasilany głównie ze składek deweloperów odprowadzanych od wpłat dokonywanych przez klientów na mieszkaniowe rachunki powiernicze. Wysokość stawek, według których deweloper ma odprowadzać składkę, będzie ustalał w rozporządzeniu minister właściwy ds. budownictwa. Informacja o tym, czy nieruchomość, którą kupujemy, podlega gwarancjom Funduszu, będzie musiała się znaleźć w prospekcie informacyjnym stanowiącym integralną część umowy deweloperskiej lub rezerwacyjnej.

Jeśli dojdzie do wypłaty z DFG, to Fundusz przejmie roszczenia niedoszłych nabywców nieruchomości wobec deweloperów. Poszkodowani otrzymają możliwość odzyskania wniesionych wpłat, przy czym będą mieli możliwość załatwienia wszystkich spraw przez internet, zaś osoby zarejestrowane na portalu UFG będą informowane o realizacji kolejnych etapów postępowania e-mailem lub SMS-em.

Kiedy można otrzymać zwrot z DFG?
Zwrot wpłaconych środków będzie możliwy w przypadku:

  • upadłości dewelopera i wstrzymania inwestycji,
  • odstąpienia przez syndyka lub zarządcę od umowy zawartej z klientem,
  • upadłości banku prowadzącego mieszkaniowy rachunek powierniczy i niepokrycia całości środków zgromadzonych na tym rachunku przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który zapewnia zwrot do 100 tys. euro za wszystkie środki danego klienta w konkretnym banku – łącznie m.in. z jego prywatnymi lokatami,
  • odstąpienia od umowy przez nabywcę (np. gdy deweloper nie przeniesie na nabywcę własności lokalu w określonym terminie lub nie usunie wady istotnej), o ile klient nie uzyskał wcześniej zwrotu swoich środków.

Powyższe zmiany to przede wszystkim większe bezpieczeństwo dla kupujących. Gdy przebrniemy już niełatwą drogę kupna i wykończenia swojej nieruchomości, warto pamiętać o dobrej polisie, która zabezpieczy dobytek, niezależnie od tego, czy mieszkanie kupiono za gotówkę, czy na kredyt. Ubezpieczenie jest w stanie chronić nas przed finansowymi konsekwencjami zdarzeń losowych, takich jak pożar, zalanie czy huragan. Chcesz poznać ofertę? Skontaktuj się z ekspertem, który reprezentuje ponad 30 ubezpieczycieli. Odwiedź biuro lub zadzwoń – na mapie placówek znajdziesz Doradcę Klienta w swojej okolicy.

Źródła:

 


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.Czat z Doradcą Spectrum

Witaj w Spectrum!

Aby rozpocząć rozmowę z Doradcą,

prosimy o podanie danych kontaktowych.