Dla kogo OC na miesiąc?

30 listopada 2018

ciekawostki

W ostatnim czasie dużym zainteresowaniem cieszy się temat miesięcznych polis, dla kogo tak właściwie są one przeznaczone oraz kiedy można je zawierać.

Miesięczna polisa OC na samochód osobowy kosztuje 65zł i dedykowana jest komisom oraz osobom prowadzącym działalność związaną z handlem pojazdami mechanicznymi. Przepis ten uregulowany  jest Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku. Zapis w ustawie (rozdział 2 art. 27 ust.2) jest jednoznaczny:

Umowę ubezpieczenia krótkoterminowego na czas nie krótszy niż 30 dni, w odniesieniu do pojazdów mechanicznych zarejestrowanych na stałe, może zawrzeć podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych lub polegającą na kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych, w zakresie pojazdów przeznaczonych do kupna lub sprzedaży.”

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności zawierając miesięczne polisy OC na swój samochód działają więc niezgodnie z ustawą.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zakupiony pojazd jest sprowadzony z zagranicy i jeszcze niezarejestrowany w Polsce. Wówczas, osoba fizyczna ma prawo wykupić miesięczne ubezpieczenie OC, które pozwoli poruszać się pojazdem w celu przeprowadzenia przeglądu czy zarejestrowania go. Po upływie 30 dni polisa wygasa, a posiadacz zobligowany jest do zawarcia umowy OC z rocznym okresem jej obowiązywania. Należy także pamiętać o obowiązku rejestracji pojazdu w terminie 30 dni od daty jego sprowadzenia do kraju, który określa Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, a także o obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium RP.


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.Czat z Doradcą Spectrum

Witaj w Spectrum!

Aby rozpocząć rozmowę z Doradcą,

prosimy o podanie danych kontaktowych.