Gwarancje ubezpieczeniowe – co to jest i jak z nich skorzystać?

24 listopada 2023

ciekawostki, ubezpieczenia

Gwarancje ubezpieczeniowe to prosty sposób na zabezpieczenie dla przedsiębiorstw, które biorą udział w przetargach oraz wykonują kontrakty na rzecz innych podmiotów. Zabezpieczają one wszystkie etapy inwestycji – zaczynając od przetargu, poprzez wykonanie kontraktu, a kończąc na gwarancji usunięcia wad i usterek. Jak pokazują raporty publikowane przez Komisję Nadzoru Finansowego, przedsiębiorcy coraz chętniej korzystają z tej formy ochrony.

Jak działają gwarancje ubezpieczeniowe?
Gwarancje ubezpieczeniowe opierają się na trójstronnej relacji, której uczestnicy to:

  • dłużnik – zleceniodawca gwarancji,
  • beneficjent – podmiot wskazany w gwarancji, uprawniony do otrzymania sumy gwarancyjnej,
  • gwarant – zakład ubezpieczeń.

W przypadku niespełnienia przez firmę określonych zobowiązań, zakład ubezpieczeń będący gwarantem jest zobligowany do wypłaty na rzecz beneficjenta sumy pieniężnej określonej na zasadach zawartych w umowie gwarancyjnej.

Gwarancje ubezpieczeniowe – rodzaje
Na polskim rynku najczęściej spotykanymi rodzajami gwarancji są:

  • gwarancja wadialna,
  • gwarancja należytego wykonania umowy,
  • gwarancja usunięcia wad i usterek,
  • gwarancja zwrotu zaliczki.

Atuty gwarancji ubezpieczeniowych
Korzystanie z gwarancji ubezpieczeniowych niesie za sobą szereg korzyści, do których można zaliczyć m.in.:

  • uniknięcie zabezpieczenia w innej formie, np. w gotówce – brak konieczności angażowania własnych środków ma wpływ na poprawę płynności finansowej oraz pozwala uczestniczyć w większej ilości przetargów, a to oznacza, że gwarancje zwiększają zdolności inwestycyjne i zdolność do konkurowania,
  • fakt, że przedsiębiorstwo zostało pozytywnie ocenione przez niezależną instytucję finansową, która wystawiła gwarancję, daję tzw. „premię wizerunkową” – przyznanie limitu gwarancyjnego jest informacją dla innych podmiotów, że przedsiębiorstwo jest wiarygodne i jest w stanie zrealizować kontrakt.
  • gwarancja ubezpieczeniowa nie wpływa negatywnie na zdolność kredytową firmy.

Warto podkreślić, że proces zawarcia umowy gwarancyjnej dla przedsiębiorcy sprowadza się do minimum formalności (złożenie wniosku z kompletem dokumentów). Dodatkowo towarzystwa ubezpieczeniowe zaczęły stosować uproszczoną ścieżkę wystawienia gwarancji, pozwalającą na zawarcie umowy w ciągu jednego dnia.

Chcesz się dowiedzieć więcej na temat gwarancji ubezpieczeniowych? Skorzystaj z naszego wsparcia i doświadczenia. Przygotujemy dla Ciebie najkorzystniejsze rozwiązanie, dopasowanie potrzeb oraz charakteru Twojej działalności. Odwiedź nasze biuro lub zadzwoń – Doradcę Klienta znajdziesz na mapie placówek lub za pomocą aplikacji ubezpieczeniowej SPECTRUM mobile.


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.Czat z Doradcą Spectrum

Witaj w Spectrum!

Aby rozpocząć rozmowę z Doradcą,

prosimy o podanie danych kontaktowych.