Jak działa ubezpieczenie drobiu?

6 czerwca 2024

ciekawostki, ubezpieczenia

Hodujesz drób? Ubezpieczenie może skutecznie ochronić Twoją działalność przed stratami spowodowanymi przez wiele zdarzeń losowych. Wyjaśniamy, jak działa ubezpieczenie fermy drobiu.

Spis treści

Ubezpieczenie drobiu – gatunki i kierunki produkcji

W ramach ubezpieczenia możesz ochroną różne gatunki drobiu oraz kierunki produkcji, m. in.:

 • kurczęta, gąsięta, indyczęta i kaczęta przeznaczone na tucz lub odchów młodzieży na nioski,
 • kury dorosłe typu nieśnego i mięsnego hodowane w celu uzyskania jaj konsumpcyjnych lub wylęgowych,
 • gęsi, indyki, kaczki hodowane w celu uzyskania jaj wylęgowych.

Ubezpieczenie drobiu obejmuje okazy we wskazanym kurniku lub na wybiegach pod wiatami (dotyczy gęsi i indyków). Okres ochrony jest wielokrotnością 7 dni i zależy od gatunku oraz kierunku produkcji, np. dla kur tuczonych standardowo wynosi 42 dni (6 tygodni), a dla niosek typu mięsnego lub nieśnego odpowiednio 168 (24 tygodnie) i 154 dni (22 tygodnie). W porozumieniu z ubezpieczycielem możesz zmienić czas trwania cyklu hodowlanego, przedstawiając odpowiednią dokumentację procesu technologicznego.

Jakie ryzyka obejmuje ubezpieczenie fermy drobiu?

Zależnie od wybranego zakresu ochrony, ubezpieczenie drobiu może zagwarantować wsparcie w razie szkody spowodowanej przez m. in.:

 • pożar,
 • deszcz nawalny, grad, huragan, opady śniegu i uderzenie pioruna,
 • upał,
 • przerwę w dopływie prądu,
 • wydostanie się wody z urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
 • eksplozję, lawinę, tąpnięcie lub obsunięcie się ziemi,
 • powódź i podtopienie w wyniku deszczu nawalnego lub spływu wód po zboczach,
 • upadek statku powietrznego,
 • choroby,
 • wypadki,
 • kanibalizm,
 • ubój z konieczności.

Warto pamiętać, że odpowiedzialność ubezpieczyciela jest wyłączona w sytuacjach takich, jak m. in. brak paszy lub zaniedbania żywieniowe, rażące niedbalstwo, kradzież lub zaginięcie drobiu, działalność drapieżników, wady i choroby istniejące przed zawarciem ubezpieczenia, zmniejszenie wartości drobiu wskutek przekwalifikowania czy ubój w wyniku selekcji. Szczegółowa lista okoliczności wyłączających odpowiedzialność towarzystwa znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).

Wybierz ubezpieczenie dla hodowcy drobiu

Aby objąć fermę drobiu skuteczną ochrona ubezpieczeniową, należy wykupić polisę w odpowiednim momencie:

 • w przypadku ubezpieczenia niosek – nie później niż w dniu zakończenia odchowu młodzieży lub w dniu poprzedzającym zakup niosek,
 • w ubezpieczeniu drobiu na tucz i odchów młodzieży – nie później niż w dniu poprzedzającym odbiór piskląt (z wyjątkiem ubezpieczenia w zakresie ograniczonym od ryzyka zdarzeń losowych, które może być zawarte po wstawieniu drobiu – liczbę ubezpieczonego drobiu należy wówczas określić wg stanu na dzień zawarcia umowy).

Szukasz najlepszej polisy, która obejmie ochroną Twój drób? Ubezpieczenie fermy warto wybrać z pomocą eksperta. W Domu Ubezpieczeniowym Spectrum porównamy dla Ciebie oferty wszystkich wiodących towarzystw i dopasujemy najkorzystniejszy wariant ochrony. Odwiedź biuro lub zadzwoń – Doradcę Klienta znajdziesz na mapie placówek lub za pomocą aplikacji ubezpieczeniowej SPECTRUM mobile.


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.Czat z Doradcą Spectrum

Witaj w Spectrum!

Aby rozpocząć rozmowę z Doradcą,

prosimy o podanie danych kontaktowych.