Jak sprawdzić zarządcę drogi?

25 stycznia 2023

ciekawostki

Drogi publiczne dzielą się na cztery kategorie: krajowe, wojewódzkie, powiatowe oraz gminne. Aby ubiegać się o odszkodowanie od zarządcy drogi, należy najpierw ustalić, komu ona podlega. Podpowiadamy, jak sprawdzić, jak sprawdzić zarządcę drogi i na czym polegają jego obowiązki.

Spis treści

Obowiązki zarządcy drogi

Zarządzanie drogami publicznymi to odpowiedzialne zadanie, które obejmuje szeroki zakres działań. Najważniejsze obowiązki zarządcy drogi to m. in.:

 • rozwijanie infrastruktury drogowej;
 • utrzymanie drogi (w tym nawierzchni, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego);
 • koordynowanie robót wykonywanych w pasie drogowym,
 • kontrolowanie stanu dróg pod kątem weryfikacji cech i wskazania usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
 • dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
 • utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów.

Kto odpowiada za stan drogi?

Polskę oplata sieć dróg tak licznych, że centralne zarządzanie nimi graniczy z niemożliwym. Dlatego każda droga publiczna ma zarządcę właściwego dla jej rodzaju i lokalizacji. Kto odpowiada za stan drogi? Kluczowe znaczenie ma kategoria:

 • droga krajowa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
 • droga wojewódzka – zarząd województwa,
 • droga powiatowa – zarząd powiatu,
 • droga gminna – wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Jak sprawdzić zarządcę drogi?

Aby ustalić, kto odpowiada za stan drogi, wystarczy poznać jej klasyfikację z ogólnodostępnych źródeł. Sama wiedza może jednak nie wystarczyć, jeżeli znajdziemy się w sytuacji, w której podejrzewamy odpowiedzialność zarządcy drogi za szkodę. Jeśli chcemy ubiegać się o odszkodowanie, warto wezwać policję niezależnie od rozmiarów szkody. Funkcjonariusze nie tylko pomogą precyzyjnie ustalić zarządcę drogi, ale też utworzą dokumentację zdarzenia kluczową dla dochodzenia naszych roszczeń.

Odpowiedzialność zarządcy drogi za szkodę

Odszkodowanie od zarządcy drogi może przysługiwać w sytuacjach, kiedy szkoda została spowodowana przez np.:

 • zaniechanie naprawy dziury w drodze,
 • poślizg w wyniku nieprawidłowego utrzymania drogi,
 • brak odpowiedniego oznakowania w przypadku kolizji z dzikim zwierzęciem, progów zwalniających, szczególnych warunków na drodze itp.

Jak uzyskać odszkodowanie od zarządcy drogi?

Aby uzyskać odszkodowanie od zarządcy drogi, konieczne jest udowodnienie, że ponosi on odpowiedzialność za zaniechanie czynności związanych z prawidłowym zarządzaniem, w wyniku czego do szkody. Jako poszkodowani powinniśmy postarać się o należyte udokumentowanie okoliczności jej powstania. Jak to zrobić?

 1. Wezwij policję lub straż miejską w celu sporządzenia protokołu. Jeśli służby nie mogą przyjechać, należy samodzielnie sporządzić szczegółową notatkę, która zawiera czas i miejsce zdarzenia, jak najdokładniejszy opis przebiegu szkody oraz zaobserwowanych uszkodzeń.
 2. Wykonaj zdjęcia, które przedstawiają zarówno stan auta, jak i okoliczności związane ze szkodą.
 3. Jeśli są świadkowie zdarzenia, warto poprosić o ich pisemne oświadczenie.
 4. Sprawdź, kto odpowiada za stan drogi.
 5. Uzyskaj informację o kosztach naprawy (np. kosztorys z warsztatu samochodowego, wycena rzeczoznawcy).
 6. Jeżeli nie czekasz z naprawą pojazdu, zatrzymaj uszkodzoną część do wglądu (może się przydać jako dowód w sprawie).

Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku i kompletu dokumentów w urzędzie – wzór wniosku, wykaz dodatkowej dokumentacji i wszystkie niezbędne informacje o procedurze są zazwyczaj dostępne na stronie internetowej instytucji. Jeżeli zarządca drogi uzna roszczenia za zasadne, sprawa zostanie przekierowana do ubezpieczyciela, który wyda decyzję o odszkodowaniu w ciągu 30 dni od zgłoszenia. Jednak w przypadku, gdy urząd uzna, że nie ponosi odpowiedzialności za tę szkodę, konieczne może być wejście na drogę sądową.

Dochodzenie swoich roszczeń – zwłaszcza w procesie cywilnym – może trwać przez dłuższy czas, a pojazd często jest nam potrzebny na co dzień. Dlatego warto posiadać ubezpieczenie autocasco, dzięki któremu szybko naprawimy samochód, nie uszczuplając przy tym naszego portfela. Jeśli tylko decyzja sądu potwierdzi odpowiedzialność zarządcy drogi za szkodę, Twój ubezpieczyciel będzie mógł wykonać regres do zakładu, w którym ubezpieczony jest zarządca drogi, a składka AC nie wzrośnie z powodu likwidacji szkody.

Porozmawiaj z ekspertem, który reprezentuje ponad 30 towarzystw i dopasuj najlepsze ubezpieczenie dla swojego auta. Doradcę Klienta znajdziesz na mapie placówek lub za pomocą aplikacji ubezpieczeniowej SPECTRUM mobile.

Źródła:


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.