Regres – co to znaczy i jak działa?

Regres ubezpieczeniowy to pojęcie, które warto znać, aby ustrzec się przed niepożądanymi komplikacjami. Zastanawiasz się, jak uzyskać pełne odszkodowanie za zalanie mieszkania w sytuacji, gdy Twoje ubezpieczenie nie pokrywa wszystkich kosztów, a sprawca nie ma polisy? Chcesz zlikwidować szkodę komunikacyjną ze swojego AC z regresem do sprawcy? A może zakład ubezpieczeniowy rozpoczął postępowanie regresowe z OC wobec Ciebie? Zebraliśmy garść informacji, dzięki którym szybko odnajdziesz się w trudnej sytuacji!

Regres – definicja

Zanim przeanalizujemy poszczególne warianty i przykłady, warto dowiedzieć się, czym właściwie jest regres. Definicja tego pojęcia brzmi następująco:

Regres ubezpieczeniowy – to roszczenie ubezpieczyciela skierowane wobec sprawcy szkody. Możemy wyróżnić dwa rodzaje postępowania regresowego:

  • regres typowy lub właściwy – zachodzi w sytuacji, gdy sprawca jest osobą trzecią, a z okoliczności wystąpienia szkody wynika, że istnieją przesłanki do wystąpienia przez ubezpieczyciela z roszczeniem zwrotnym do sprawcy szkody,
  • regres nietypowy lub niewłaściwy – dotyczy ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej i ma miejsce, kiedy sprawcą szkody jest sam ubezpieczony, a ubezpieczyciel po wypłacie świadczenia dla poszkodowanego na podstawie przepisów prawa lub postanowień umowy występuje z żądaniem wobec ubezpieczonego mającym na celu pokrycie kosztów poniesionych w związku z wypłaconym odszkodowaniem (to właśnie roszczenie regresowe).

Regres – co to znaczy w praktyce? Przykłady

Regres typowy lub właściwy dotyczy najczęściej szkód majątkowych z winy osoby trzeciej – przykładem może być regres ubezpieczeniowy za zalanie mieszkania z winy sąsiada. Jeżeli poszkodowany ma ubezpieczenie, może dokonać koniecznych napraw dzięki odszkodowaniu z własnej polisy. W takiej sytuacji ubezpieczycielowi może przysługiwać regres do sprawcy szkody (czyli do właściciela sąsiedniego mieszkania) w ramach jego odpowiedzialności cywilnej. Czasem zdarza się też, że suma ubezpieczenia nie wystarcza, aby pokryć wszystkie koszty, np. kosztorys wynosi 22 tys., a suma ubezpieczenia to 20 tys., czyli do pokrycia szkody po wypłacie maksymalnego odszkodowania przez ubezpieczyciela brakuje 2 tys. W tej sytuacji poszkodowanemu przysługuje roszczenie o odszkodowanie wobec sprawcy, do wysokości brakującej kwoty odszkodowania. Postępowanie zwykle toczy się na drodze sądowej, ale też może zakończyć się polubownie.

Podobnie działa tzw. AC z regresem – w tym wypadku sprawca ma ubezpieczenie OC, jednak poszkodowany decyduje się naprawić szkodę w ramach swojego autocasco. Powodem takiego wyboru mogą być np. korzystniejsze warunki likwidacji. Zdarza się również, że na likwidację AC z regresem do sprawcy decydują się poszkodowani, którzy spierają się w sądzie, aby przyspieszyć czas naprawy pojazdu i nie czekać do końca postępowania. W takich okolicznościach poszkodowany informuje swojego ubezpieczyciela o zaistnieniu szkody i jej sprawcy, a w stosownym czasie przedstawia dokumentację potwierdzającą okoliczności zdarzenia. Towarzystwu ubezpieczeniowemu przysługuje wówczas prawo regresu w kierunku sprawcy – jeżeli postępowanie zakończy się pozytywnie dla poszkodowanego, szkoda nie spowoduje zwiększenia składki AC.

Regres nietypowy lub niewłaściwy w OC komunikacyjnym ma miejsce w ściśle określonych sytuacjach, kiedy pomimo posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC na samochód i wypłaty odszkodowania okoliczności szkody powodują, że towarzystwo ma prawo żądać od ubezpieczonego spłaty wypłaconej kwoty odszkodowania. Tego rodzaju roszczenie regresowe może wystąpić wyłącznie w sytuacjach wskazanych przez przepisy – należy do nich:

  • umyślne wyrządzenie szkody,
  • spowodowanie szkody pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających,
  • wyrządzenie szkody pojazdem pochodzącym z przestępstwa (np. z kradzieży),
  • brak prawa jazdy (może dotyczyć zarówno utraty dokumentu, jak i powierzenia pojazdu osobie bez uprawnień),
  • ucieczka z miejsca zdarzenia (również przy szkodach parkingowych!).

Warto zwrócić uwagę, że przypadku innych najczęściej spotykanych ubezpieczeń OC niedotyczących pojazdu (np. OC w życiu prywatnym, OC działalności), przesłanki do regresu mogą wynikać również z treści umowy.

Innym przykładem jest regres OC z UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) względem sprawcy kolizji bądź wypadku, który nie ma wykupionej polisy. W tej sytuacji poszkodowany może zlikwidować szkodę w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym, które przekaże dokumentację do UFG – stamtąd nastąpi wypłata odszkodowania, zaś instytucja wystosuje roszczenie regresowe wobec sprawcy, żądając spłaty.

Postępowanie regresowe – co robić, gdy zwróci się do Ciebie ubezpieczyciel lub UFG?

Czasami zdarza się, że ubezpieczyciel rozpoczyna postępowanie regresowe wobec sprawcy w sytuacji, gdy sam powinien przyjąć odpowiedzialność. Przykładem może być drobna szkoda parkingowa, której sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia, nie mając świadomości jej wyrządzenia. Przy głośnej pracy silnika lub muzyce z radia możemy nie usłyszeć dźwięku tarcia podczas zarysowywania zderzaka, lusterka lub innej części stojącego obok samochodu.

W takich sytuacjach liczy się nie tylko deklaracja sprawcy co do świadomości spowodowania szkody, ale też dowody przedstawiające lub opisującego jego zachowanie (np. zeznania świadków, nagranie z monitoringu). Jeżeli sprawca oddala się w niezakłócony sposób, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że faktycznie nie zauważył momentu wyrządzenia szkody – a więc nie jest to ucieczka z miejsca zdarzenia. Natomiast zachowania takie, jak np. wysiadanie z samochodu i przyglądanie się zaparkowanemu pojazdowi, pozwalają sądzić, że sprawca świadomie zbiegł, aby uniknąć poniesienia konsekwencji.

Jeżeli rozpocznie się postępowanie mające na celu regres OC względem Ciebie, masz następujące możliwości:

  • odwołanie – walcz o swoje prawa, jeżeli postępowanie regresowe przeciwko Tobie wszczęto niesłusznie, np. z powodu nieświadomego oddalenia się z miejsca zdarzenia,
  • wniosek o rozłożenie płatności na raty, umorzenie jej części lub odsetek – jeżeli kwota jest bardzo wysoka lub znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej, warto ubiegać się o rozwiązania, dzięki którym spłacenie należności będzie łatwiejsze.

Dobre ubezpieczenie to podstawa

Nie chcesz znaleźć się w trudnej sytuacji? Zadbaj o ubezpieczenie, które zapewni Ci skuteczną ochronę. Dochodzenie roszczeń we własnym zakresie z powodu zalania mieszkania nie będzie konieczne, jeżeli ubezpieczysz swój majątek na odpowiednią sumę. Z kolei posiadanie autocasco umożliwia skorzystanie z AC z regresem do sprawcy i zlikwidowanie szkody na warunkach wynikających z własnej polisy. Warto pamiętać również o tym, aby wybrać korzystne OC na samochód – najlepsze warianty znajdziesz w Domu Ubezpieczeniowym Spectrum! Nasza oferta zawiera ubezpieczenia ponad 30 towarzystw. Dzięki temu możemy zaproponować Ci atrakcyjne rozwiązania na każdą kieszeń!

Chcesz dowiedzieć się więcej? Odwiedź biuro lub zadzwoń i porozmawiaj z Doradcą Klienta. Najbliższą placówkę znajdziesz na naszej mapie.


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.Czat z Doradcą Spectrum

Witaj w Spectrum!

Aby rozpocząć rozmowę z Doradcą,

prosimy o podanie danych kontaktowych.