Jak wyrobić paszport?

18 października 2023

ciekawostki

Bez paszportu możemy poruszać się wyłącznie po krajach należących do wspólnoty europejskiej. Wyjazdy do pozostałych państw wymagają posiadania tego dokumentu. Podpowiadamy jak wyrobić paszport dla dziecka i osoby dorosłej.

Spis treści

Gdzie złożyć wniosek o paszport?

Wniosek o wydanie paszportu można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w Polsce – wykaz adresów znajduje się na stronie danego urzędu wojewódzkiego. W przypadku osób dorosłych istotne jest to, aby osobiście złożyć wniosek. Tylko w ten sposób urzędnik będzie mógł pobrać odciski palców, które są niezbędne do wydania paszportu.

Jak wyrobić paszport? Krok po kroku

Przed wizytą w punkcie paszportowym należy przygotować:

  • jedno kolorowe zdjęcie do paszportu (nie starsze niż 6 miesięcy, bez nakrycia głowy, ciemnych okularów ani innych akcesoriów utrudniających identyfikację, widok na wprost, twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia),
  • dowód opłaty za paszport,
  • obecny paszport (jeżeli nie posiadasz aktualnego paszportu, weź dowód osobisty),

dodatkowo zależnie od sytuacji:

  • dokument potwierdzający prawo do ulgi albo całkowitego zwolnienia z opłaty (np. legitymacja studencka),
  • skrócony lub zupełny odpis polskiego aktu małżeństwa (jeżeli Twoje nazwisko zostało zmienione po ślubie za granicą).

Następnie w punkcie paszportowym otrzymasz wniosek do wypełnienia. Zgodnie z zaleceniem zamieszczonym na portalu gov.pl, nie należy samodzielnie pobierać formularza i wypełniać go w domu.

Komplet dokumentów należy złożyć u urzędnika, który dodatkowo pobierze odciski palców. Pracownik punktu paszportowego może też poprosić dodatkowe dokumenty, jeśli będzie miał wątpliwości co do Twojej tożsamości lub obywatelstwa.

Jak wyrobić paszport dla dziecka?

Zasady dotyczące wyrabiania paszportu dla dzieci są nieco inne niż w przypadku dorosłych. Dotyczy to w szczególności konieczności zgody obydwojga rodziców. Jeżeli prawa rodzicielskie jednej ze stron są ograniczone, należy przedstawić potwierdzający to dokument. W sytuacjach, gdy nie ma zgodności stanowisk matki i ojca lub nie można uzyskać zgody drugiego rodzica potrzebne będzie orzeczenie sądu rodzinnego.

Od dzieci poniżej 12 r.ż. nie są pobierane odciski palców, więc można złożyć wniosek o paszport online. W przypadku starszych dzieci wniosek należy złożyć w urzędzie, a obecność dziecka jest konieczna.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu?

Opłata za wyrobienie paszportu wynosi:

  • bez zniżki – 140 zł;
  • ze zniżką 50% – 70 zł – dla uczniów; studentów; emerytów; rencistów; osób z niepełnosprawnością; osób utrzymywanych przez małżonka, który jest emerytem, rencistą albo osobą z niepełnosprawnością; osób przebywających w DPS lub zakładzie opiekuńczym, osób otrzymujących zasiłek stały z pomocy społecznej, kombatantów oraz ofiar represji wojennych i okresu powojennego; rodziców albo małżonków rodzica w rodzinie wielodzietnej z ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny;
  • ze zniżką 75% – 35 zł – dla uczących się osób poniżej 26 r.ż. z Kartą Dużej Rodziny oraz dla dzieci z niepełnosprawnościami z Kartą Dużej Rodziny;
  • bezpłatnie – dla seniorów 70+; osób przebywających w DPS lub zakładzie opiekuńczym, których wyjazd za granicę jest związany z długotrwałym leczeniem albo operacją; osób otrzymujących zasiłek stały z pomocy społecznej, jeśli wyjazd za granicę jest związany z twoim długotrwałym leczeniem albo operacją; żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby za granicą (nie dotyczy żołnierzy zawodowych); w razie wydania paszportu z wadą techniczną.

Warto pamiętać, że możesz skorzystać tylko z jednej ulgi. Jeśli kwalifikujesz się do kilku ulg, należy wybrać tę najkorzystniejszą i przynieść dokumenty potwierdzające prawo do skorzystania tej ulgi.

Uwaga! Za wyrobienie dokumentu zapłacisz więcej, jeżeli z własnej winy zniszczysz lub stracisz aktualny paszport – wówczas koszt wyrobienia nowego wyniesie 420 zł.

Ile trwa wyrobienie paszportu?

Standardowo na wydanie paszportu zaczekamy około 30 dni od momentu złożenia wniosku. W szczególnych okolicznościach ten czas może się wydłużyć. Jeżeli potrzebujesz pilnie wyjechać za granicę, rozwiązaniem może okazać się paszport tymczasowy – jest on wydawany szybciej, ale obowiązuje tylko przez 12 miesięcy.

Jak sprawdzić, czy paszport jest już gotowy do odbioru? Wystarczy, że wpiszesz numer sprawy na specjalnej stronie urzędowej. Możesz też skontaktować się z punktem paszportowym telefonicznie.

Wyjeżdżasz? Pamiętaj o ubezpieczeniu. Dopasuj polisę turystyczną do swoich oczekiwań z pomocą eksperta, który reprezentuje ponad 30 towarzystw. Odwiedź biuro lub zadzwoń – Doradcę Klienta znajdziesz na mapie placówek lub za pomocą aplikacji ubezpieczeniowej SPECTRUM mobile.

Źródła:


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.Czat z Doradcą Spectrum

Witaj w Spectrum!

Aby rozpocząć rozmowę z Doradcą,

prosimy o podanie danych kontaktowych.