Jakie są pojazdy uprzywilejowane w Polsce?

11 stycznia 2024

ciekawostki

Sprawdź, jakie są pojazdy uprzywilejowane w Polsce, po czym je rozpoznać na drodze i jak się wobec nich zachować.

Spis treści

Jakie są pojazdy uprzywilejowane?

Pojazdy uprzywilejowane to najczęściej takie, które służą ratowaniu życia i zdrowia, reagowaniu na sytuacje zagrożenia oraz zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego. Należą do nich środki lokomocyjne wykorzystywane przez różne instytucje, takie jak:

 • ratownictwo medyczne,
 • straż pożarna,
 • policja,
 • straż miejska/gminna,
 • Straż Ochrony Kolei,
 • Straż Graniczna,
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Agencja Wywiadu,
 • Służba Wywiadu Wojskowego,
 • Służba Kontrwywiadu Wojskowego,
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne,
 • Siły Zbrojne RP,
 • Służba Obrony Państwa,
 • Służba Więzienna,
 • Służba Celno-Skarbowa,
 • Służba Parku Narodowego,
 • Straż Leśna,
 • podmioty uprawnione do wykonywania działań z zakresu ratownictwa górskiego lub wodnego.

Inne pojazdy w uzasadnionych przypadkach również mogą uzyskać status uprzywilejowania na podstawie zezwolenia wydanego przez ministra ds. wewnętrznych.

Kiedy pojazd jest uprzywilejowany?

Pojazdy uprzywilejowane w codziennych okolicznościach uczestniczą w ruchu drogowym na zwykłych zasadach, jednak w określonych przypadkach mają możliwość skorzystania ze swoich szczególnych uprawnień.

Za uprzywilejowany powinniśmy uznać taki pojazd, który:

 • emituje sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadąc z włączonymi światłami mijania lub drogowymi,
 • porusza się w kolumnie, na której początku i końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego.

Pojazdy uprzywilejowane w Polsce – jak się zachować?

Pojazdy uprzywilejowane mają szczególnie uprawnienia, które pozwalają na niestosowanie się do przepisów drogowych. W praktyce oznacza to, że pojazdy uprzywilejowane w Polsce mogą np. poruszać się pod prąd, przejechać na czerwonym świetle, wyprzedzać mimo zakazu, a także rozwijać prędkość powyżej dopuszczalnej. Z tego względu pozostali uczestnicy ruchu drogowego powinni zachować szczególną ostrożność. Zauważywszy pojazd uprzywilejowany, mamy obowiązek ułatwić przejazd, czyli w zależności od sytuacji np. ustąpić pierwszeństwa (dotyczy również wstrzymania ruchu pieszych na pasach) lub zjechać z drogi (tzw. korytarz życia).

Warto pamiętać, że posługujące się sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi pojazdy uprzywilejowane powinny jak najszybciej dotrzeć do celu – to może być kluczowe dla uratowania czyjegoś życia lub zatrzymania niebezpieczeństwa.

Chcesz dowiedzieć się, jakie ubezpieczenia mogą zapewnić Ci ochronę podczas uczestniczenia w ruchu drogowym? Poznaj NNW komunikacyjne stworzone nie tylko dla kierowców, ale też pasażerów transportu miejskiego, rowerzystów i pieszych. Odwiedź biuro lub zadzwoń – Doradcę Klienta znajdziesz na mapie placówek lub za pomocą aplikacji ubezpieczeniowej SPECTRUM mobile.


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.Czat z Doradcą Spectrum

Witaj w Spectrum!

Aby rozpocząć rozmowę z Doradcą,

prosimy o podanie danych kontaktowych.