Jakie są terminy wypłaty odszkodowań z ubezpieczenia OC i AC?

Ubezpieczenie obowiązkowe OC

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 1152 z późn. zm.), Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma określony czas na wypłatę odszkodowania, który wynosi:

  • 30dni od dnia zgłoszenia szkody;
  • w wyjątkowych okolicznościach, termin ten może ulec wydłużeniu do kolejnych 14 dni, jeśli niemożliwym było ustalenie odpowiedzialności lub wysokości szkody, przy użyciu wszelkich dostępnych środków;
  • termin wypłaty odszkodowania nie może być jednak dłuższy niż 90 dni, licząc od dnia zgłoszenia szkody;
  • powyższe terminy mogą ulec wydłużeniu, jedynie w sytuacji, gdy ustalenie odpowiedzialności lub wysokości odszkodowania, jest uzależnione od toczącego się w sądzie postępowania cywilnego lub karnego.

W sytuacji, w której ubezpieczyciel nie może wypłacić odszkodowania w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia szkody, ma obowiązek poinformować o tym pisemnie wraz z informacją o przyczynie zaistniałej sytuacji oraz podać ostateczny termin zajęcia stanowiska.

Za niezastosowanie się do ustawowych terminów mogą zostać nałożone kary finansowe.

Ubezpieczenie obowiązkowe AC

Terminy likwidacji szkody z tytułu ubezpieczenia autocasco określają przepisy kodeksu cywilnego, w myśl których ubezpieczyciel ma następujące terminy na wypłatę odszkodowania:

  • 30 dni od daty zgłoszenia zdarzenia (art. 817 k.c);
  • w wyjątkowych okolicznościach, termin ten może ulec wydłużeniu do kolejnych 14 dni, jeśli niemożliwym było ustalenie odpowiedzialności lub wysokości szkody, przy użyciu wszelkich dostępnych środków;
  • umowa ubezpieczenia lub OWU mogą przewidywać inne terminy, ale wyłącznie korzystniejsze dla poszkodowanego.

Również w przypadku innych ubezpieczeń dobrowolnych (np. ubezpieczenie na życie, domu/ mieszkania lub firmy) jeśli firma ubezpieczeniowa nie zachowa terminu wypłaty odszkodowania, który jest przewidziany w umowie lub w kodeksie cywilnym, jest zobowiązana do pisemnego zawiadomienia osoby zgłaszającej roszczenie, o przyczynach niewypłacenia roszczenia.

Po więcej szczegółowych informacji zapraszamy do placówek DOMU UBEZPIECZENIOWEGO SPECTRUM.

Źródło:


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.Czat z Doradcą Spectrum

Witaj w Spectrum!

Aby rozpocząć rozmowę z Doradcą,

prosimy o podanie danych kontaktowych.