Trzy tryby wypowiedzenia obowiązkowego OC. Kiedy i w jakim przypadku można wypowiedzieć polisę?

W Polsce każdy właściciel zarejestrowanego pojazdu mechanicznego musi mieć wykupione ubezpieczenie komunikacyjne OC. W niektórych sytuacjach istnieje możliwość rezygnacji z ubezpieczenia. Prawo do wypowiedzenia umowy OC samochodu jak i obowiązkowych ubezpieczeń rolnych, reguluje Ustawa o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, z dnia 22 maja 2003 roku (Dz. U. z 2003 r. Nr 124 poz.1152 ).

Zgodnie z przepisami istnieją 3 tryby wypowiedzenia obowiązkowej polisy komunikacyjnej:

  • Wypowiedzenie aktualnej umowy w związku na zmianę ubezpieczyciela (art. 28 ust. 1)

Wypowiedzenie umowy OC zawartej na okres 12 m-cy posiadacz pojazdu może złożyć w dowolnym momencie jej trwania, ale nie później niż na jeden dzień przed końcem okresu jej ważności. Polisa OC rozwiąże się wówczas z ostatnim dniem okresu, na który została zawarta i nie odnowi się automatycznie na kolejny rok.

  • Wypowiedzenie umowy OC przez nabywcę pojazdu (art. 31 ust. 1)

Wypowiedzenie umowy OC nowonabywca pojazdu może złożyć w dowolnym momencie trwania polisy. Polisa OC zostanie rozwiązana z dniem złożenia wypowiedzenia. Jeśli nabywca nie wypowie umowy OC nabytej wraz z pojazdem, wówczas będzie ona ważna do końca okresu, na który została zawarta, jednak nie nastąpi jej automatyczne wznowienie na kolejny rok.

  • Wypowiedzenie z tytułu podwójnego ubezpieczenia (art. 28a ust. 1)

Posiadacz pojazdu może wypowiedzieć wznowioną z mocy ustawy umowę OC, pod warunkiem posiadania w tym samym czasie umowy ubezpieczenia OC w innym towarzystwie ubezpieczeń. Można jednak wypowiedzieć wyłącznie umowę automatycznie wznowioną.

W świetle prawa również posiadacze gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 1ha, podlegającego w całości lub w części opodatkowaniu podatkiem rolny, muszą posiadać ubezpieczenie OC rolnika. Podobnie jak w przypadku ubezpieczenia komunikacyjnego OC, istnieją 3 tryby wypowiedzenia obowiązkowej polisy rolnej:

  • Wypowiedzenie aktualnej umowy w związku na zmianę ubezpieczyciela ( art. 46 ust 1 )

Wypowiedzenie umowy OC zawartej na okres 12 m-cy posiadacz gospodarstwa rolnego może złożyć w dowolnym momencie jej trwania, ale nie później niż na jeden dzień przed końcem okresu jej ważności. Polisa OC rozwiąże się wówczas z ostatnim dniem okresu, na który została zawarta i nie odnowi się automatycznie na kolejny rok.

  • Wypowiedzenie umowy OC przez nabywcę gospodarstwa rolnego ( art. 47 ust.2 )

Wypowiedzenie umowy OC nowonabywca gospodarstwa rolnego może złożyć w dowolnym momencie trwania polisy. Polisa OC zostanie rozwiązana z dniem złożenia wypowiedzenia. Jeśli nabywca nie wypowie umowy OC nabytej wraz z gospodarstwem rolnym, wówczas będzie ona ważna do końca okresu , na który została zawarta , jednak nie nastąpi jej automatyczne wznowienie na kolejny rok.

  • Wypowiedzenie z tytułu podwójnego ubezpieczenia (art. 46a ust.1)

Posiadacz gospodarstwa rolnego może wypowiedzieć wznowioną z mocy ustawy umowę OC, pod warunkiem posiadania w tym samym czasie umowy ubezpieczenia OC w innym towarzystwie ubezpieczeń. Można jednak wypowiedzieć wyłącznie umowę automatycznie wznowioną.

Dokument wypowiedzenia polisy OC można złożyć pisemnie w dowolnej placówce Towarzystwa Ubezpieczeniowego, osobiście u agenta ubezpieczeniowego, jak również przesłać mailem, za pośrednictwem strony internetowej lub pocztą tradycyjną w formie listu poleconego (za datę złożenia wypowiedzenia uznaje się datę stempla pocztowego). 

Poniżej znajduje się zestawienie danych kontaktowych do Towarzystw Ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe

Zgłoszenie przez Klienta

Adres korespondencyjny

Allianz

 formularz na stronie, telefonicznie na infolinii

ul.Rodziny Hiszpańskich 1  02-685 Warszawa

Aviva

kontakt@aviva.pl

ul. Inflacka 4a 00-189 Warszawa

Axa

formularz na stronie lub wypowiedzenia@axadirect.pl

ul. Chłodna 51

00-867 Warszawa

Balcia

wypowiedzenia@reso.com.pl

al. Jerozolimskie 136

02-305 Warszawa

Benefia

bok@benefia.pl  lub wypowiedzenia@benefia.pl

al. Jerozolimskie 162A

02-342 Warszawa

Bre Ubezpieczenia

bok@breubezpieczenia.pl

ul. Ks. I.Skorupki 5 00-963 Warszawa

Compensa

korespondencja@compensa.pl

al. Jerozolimskie 162

02-342 Warszawa

Concordia

wypowiedzenia@concordiaubezpieczenia.pl

ul. S.Małachowskiego 10

61-129 Poznań

Ergo Hestia

zgłoszenie na ergohestia.pl

ul. Hestii 1

81-731 Sopot

Generali

centrumklienta@generali.pl

ul. Postępu 15B 02-676 Warszawa

Wiener

kontakt@wiener.pl

ul. Wołoska 22A 02-675 Warszawa

InterRisk

wypowiedzenie.oc@interrisk.pl

ul. Noakowskiego 22

00-668 Warszawa

Liberty Ubezpieczenia

obsluga@axaubezpieczenia.pl

ul. Chłodna 51

00-867 Warszawa

Link4

bok@link4.pl

ul. Postępu 15

02-676 Warszawa

MTU

kontakt@mtu.pl

ul. Hestii 1

81-731 Sopot

Proama

centrumklienta@proama.pl

ul. Szeligowskiego 6

20-883 Lublin

PZU

kontakt@pzu.pl

ul. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa

Tuw Pocztowe

info@ubezpieczeniapocztowe.pl

ul Graniczna 17

26-604 Radom

Tuw Tuw

wypowiedzenia@tuw.pl

ul. Raabego 13

02-793 Warszawa

 Tuz

wypowiedzenia@tuz.pl

ul. Bokserska 66

02-690 Warszawa

Uniqa

centrala@uniqa.pl

ul. Gdańska 132

90-520 Łódź

Warta/HDI

wypowiedzeniaOC@warta.pl

ul. Chmielna 85/87 00-805 Warszawa

You Can Drive

ycd@youcandrive.pl

ul. Hestii 1

81-731 Sopot

*Stan na Styczeń 2020

Po więcej szczegółowych informacji zapraszamy do placówek Domu Ubezpieczeniowego Spectrum.

Źródło:


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.Czat z Doradcą Spectrum

Witaj w Spectrum!

Aby rozpocząć rozmowę z Doradcą,

prosimy o podanie danych kontaktowych.