Jesteś właścicielem mieszkania? Wynajmującym? Najemcą? Jakie ubezpieczenie dla Ciebie?

11 stycznia 2019

ciekawostki, majątek

Świadomość Polaków na temat ubezpieczeń nieruchomości wciąż rośnie. Według statystyk już około 80% domów i mieszkań w naszym kraju jest zabezpieczonych polisą. Coraz częściej zdarza się, że zakupione mieszkania są wykorzystywane do wynajmu. W samym ubiegłym roku przybyło 70 tysięcy wynajmowanych mieszkań.

Głównym założeniem ubezpieczenia jest uzyskanie takiego zabezpieczenia majątkowego, które w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego, będzie gwarantowało szybkie przywrócenie przedmiotu ubezpieczenia do stanu sprzed szkody. Zakres ubezpieczenia, w zależności od tego czy jesteś wynajmującym mieszkanie czy też najemcą będzie się różnił.

Wynajmowanie mieszkania oznacza, że jesteś właścicielem nieruchomości, którą na podstawie umowy najmu (lub innej umowy) oddajesz do użytkowania osobom trzecim. W takim przypadku polisa powinna zawierać obowiązkowo informację, że lokal jest wynajmowany. Jeśli jesteś właścicielem mieszkania, masz możliwość ubezpieczenia mienia w pełnym zakresie tzn. cały lokal mieszkalny wraz ze stałymi elementami oraz ruchomościami domowymi. Bardzo ważne jest, aby ubezpieczenie było rozszerzone o tzw. odpowiedzialność cywilną lokatora – obejmuje ona szkody rzeczowe powstałe w mieniu osób trzecich podczas korzystania przez najemcę z nieruchomości, którą ubezpieczony użyczył mu na podstawie umowy. W ramach niniejszego rozszerzenia lokatora uważa się za osobę ubezpieczoną.

W przypadku najemcy ubezpieczony użytkuje nieruchomość na podstawie umowy najmu (lub innej umowy) zawartej z właścicielem nieruchomości (wynajmującym). Najemca ma możliwość ubezpieczenia własnych ruchomości domowych oraz stałych elementów (o ile takowe posiada) czyli tych rzeczy, które wniósł do mieszkania (np.  telewizor, laptop, meble itp.) lub je zamontował na stałe (np. drzwi, podłogi itp.). Obowiązkowo, osoba najmująca powinna posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym rozszerzone o tzw. OC najemcy,  które obejmuje szkody rzeczowe powstałe w nieruchomości oraz mieniu ruchomym stanowiącym wyposażenie mieszkania, z którego ubezpieczony (najemca) korzystał na podstawie umowy najmu, zawartej w formie pisemnej.

W obu przypadkach polisa obejmuje zdarzenia losowe takie jak pożar czy zalanie. Zakres można dodatkowo rozszerzyć o ryzyko kradzieży.

 

Źródła:

  1. https://rf.gov.pl/vademecum-klienta/abc-ubezpieczen/Ubezpieczenia_majatkowe___mieszkan_i_domow__1545,
  2. http://wyborcza.biz/biznes/7,147582,22222148,coraz-chetniej-ubezpieczamy-mieszkania-i-domy-polise-ma-juz.html?disableRedirects=true

 


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.Czat z Doradcą Spectrum

Witaj w Spectrum!

Aby rozpocząć rozmowę z Doradcą,

prosimy o podanie danych kontaktowych.