Mali przedsiębiorcy – duże ryzyko

11 grudnia 2018

biznes, ciekawostki, MSP

W Polsce działa około 2 mln firm, z których zdecydowana większość to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Własna działalność gospodarcza zawsze związana jest z ryzykiem. Każdy właściciel firmy powinien być przygotowany na to, że życie może go zaskoczyć.  Zdarzenia losowe, kradzieże, uszkodzenia mienia, to rzeczy których nie da się przewidzieć.

Zaobserwowano wzrost zainteresowania wśród przedsiębiorców ubezpieczeniem własnych firm, zarówno od zdarzeń losowych, utraty majątku jak i od odpowiedzialności cywilnej. Dużym powodzeniem cieszą się polisy sprzedawane w pakietach, gdzie wszystkie ryzyka są na jednej polisie. Są one najbardziej przejrzyste dla przedsiębiorców.

 Co można ubezpieczyć?

Właściciel firmy w pierwszej kolejności powinien przeanalizować na jakie zdarzenia narażona jest jego firma i w pierwszej kolejności przed tymi właśnie ryzykami się zabezpieczyć. A ubezpieczyć można między innymi:

  • mienie od pożaru i innych zdarzeń losowych/od wszystkich ryzyk, w tym m.in. od powodzi, przepięcia, dewastacji, stłuczenia, katastrofy budowlanej, awarii maszyn;
  • mienie od kradzieży z włamaniem lub rozboju;
  • sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk;
  • odpowiedzialność cywilną, w tym m.in. za: produkt, mienie powierzone, przeniesienie   chorób zakaźnych, szkody w środowisku oraz wypadki przy pracy;
  • następstwo nieszczęśliwych wypadków.

Najlepszą opcją jest ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risk), które zapewnia ochronę na skutek każdego nagłego zdarzenia, z wyjątkiem wyłączeń określonych w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU).

Co ma wpływ na koszt polisy?

Wiele czynników ma wpływ na koszt polisy. Jest to przede wszystkim rodzaj wykonywanej działalności, zakres ubezpieczenia, sumy ubezpieczeniowe, istniejące zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz przeciwkradzieżowe itp. Zakłady ubezpieczeń stosują również zniżki wpływające na zredukowanie wysokości składki. Są to zniżki za kontynuację, jednorazową płatność czy bezszkodowość. Należy jednak pamiętać, aby nie brać ceny za jedyny wykładnik przy wyborze polisy. Zdecydowanie wnikliwiej powinien zostać przeanalizowany zakres ubezpieczenia jaki proponuje konkretne towarzystwo.

Na co należy zwrócić uwagę?

Oczywiście przed podpisaniem umowy należy  koniecznie  przeczytać ogólne warunki ubezpieczenia (OWU), aby  sprawdzić wyłączenia, czyli sytuacje, w których firma ubezpieczeniowa nie ponosi odpowiedzialności. Im mniej wyłączeń, tym szersza ochrona.

W swojej ofercie ubezpieczeniowej posiadamy szerokie spektrum ubezpieczeń dla małych i średnich przedsiębiorców. Jesteśmy w stanie zaproponować Klientowi dobre warunki ubezpieczeniowe z rozsądną składką. Istotne jest, że Klient sam wybiera zakres ubezpieczenia, dzięki czemu ma w swojej polisie tylko i wyłącznie te ryzyka, przed którymi chce zabezpieczyć swój majątek.


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.